Sajtóvisszhang

Maglai: Elhibázott támogatáspolitika, nepotizmus és tétlenség jellemzi Szabadkát

Sajtótájékoztatón értékelte a választások óta eltelt időszakot a város legnagyobb ellenzi frakciója

 

Eredménytelennel nevezte a szabadkai városvezetést Maglai Jenő, a Mozgalom a Polgári Szabadkáért vezetője pénteken megtartott sajtótájékoztatóján, ahol az önkormányzati támogatáspolitika visszásságaira és a migránscsaládok számára tervezett lakásépítéssel kapcsolatos aggályokra hívta fel a közvélemény figyelmét az ellenzéki képviselőcsoport nevében.

Az elmúlt hetekben ellentmondásos hírek láttak napvilágot a szabadkai Gerontológiai Központ sétaerdei területére tervezett menekültlakásokkal kapcsolatban. A Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség vezette Szabadkai önkormányzat elhibázott stratégiája nyomán a lakosság akarata semmiképpen sem érvényesülhet, ugyanis miközben a VMSZ petíciót gyűjt az új szabadkai befogadóközpont felépítése ellen, addig az építési terv a városvezetés jóváhagyásával máris közvitán van – mondja Maglai Jenő, aki szerint nem lenne szabad a tervbizottság szakembereire hárítani ezt a komoly döntést, hanem a városi képviselő-testület előtt kellene megtárgyalni, ahogyan azt a képviselő-testület elnökének a napokban javasolták.

Bunford Tivadar nem fogadta el a rendkívüli városi képviselő-testületi ülés összehívására tett javaslatot, a VMSZ ugyan közleményben utasítja el az új befogadóközpont kiépítését, azonban – mint írják – „a döntés nincs az önkormányzat kezében”. A VMSZ közleményében továbbá arra szólítja fel az illetékeseket, hogy a migránsok ellátását biztosító korábban kiépült ideiglenes befogadóközpontot is zárják be.

Maglai szerint a VMSZ-nek tudnia kellene, hogy milyen döntések születnek a Szerb Haladó Párt berkeiben, illetve a koalíció tagjaként nem kéne „saját maguk ellen, a saját döntéseik ellen” petíciógyűjtésbe kezdeni. Az ellenzéki politikus hamisnak nevezte a VMSZ petícióját, mivel Maglai szerint az aláírásgyűjtés valódi célja nem az építkezés megakadályozása volt, hanem a politikai népszerűség féltése. A párt csupán a látszat kedvéért állt a polgárok ügye mellé – mondta. A Mozgalom a Polgári Szabadkáért álláspontja szerint intézményes keretek közé kell helyezni a migránsok elhelyezéséről szóló diskurzust, s nem aláírásgyűjtés vagy egyéb úton járni el a város jövőjét befolyásoló politikai kérdésben. A mozgalom szerint nem szükséges tovább bővíteni a menekültbefogadásra alkalmas kapacitásokat, a meglévő ideiglenes tábor biztosítja a város szükségleteit.

Maglai Jenő értékelte az SNS és a VMSZ vezette önkormányzat elmúlt egy évének teljesítményét az ellenzék szemszögéből. A Pásztor István és Bogdan Laban hatalmi tengelyen létrehozott városi vezetőség munkája semmiképpen sem nevezhető kielégítőnek – mondta Maglai, aki szerint minden várakozást alulmúlt a jelenlegi hatalom tétlensége és eredménytelensége. A korábbi polgármester nehezményezte azt, hogy az előző ciklusban megalapozott befektetések és fejlesztések vagy leálltak, vagy pedig el sem kezdődtek, az aláírt szerződéseket pedig figyelmen kívül hagyta az önkormányzat. Példaként említette a szennyvíztisztító, a szemétlerakó, a Zorka, az első kaszárnya és az állami földterületek ügyét, amint mondta, ezek a projektek szinte kivétel nélkül stagnálnak, mások pedig csak nagyon lassan haladnak előre. A képviselő a helyi problémák közül kiemelte a bajmoki sintértelep kérdését, amely előtt már öt hónapja tehetetlenül áll az önkormányzat.

A Mozgalom a Polgári Szabadkáért megítélése szerint rendkívüli mértéket öltött Szabadkán a pártalapú foglalkoztatás és a nepotizmus. A társadalom számára súlyos következményekkel jár az, hogy a vezető politikusok legközelebbi rokonaikat és családtagjaikat helyezik felelős pozícióba, figyelmen kívül hagyva mindenféle szakmai szempontot. Maglai Jenő beszélt még a helyi médiát jellemző kizárólagos tájékoztatásról. Az elmúlt öt hónap során a Mozgalom a Polgári Szabadkáért önkormányzati képviselői csupán egyetlen alkalommal kerülhettek kamerák elé a Szabadkán működő televíziós csatornákon. A Pannon RTV megkeresésüket válaszra sem méltatta – jelentette ki Maglai, aki szerint az említett média és a hozzá tartozó Szabadkai Magyar Rádió a VMSZ pártmédiájává degradálódott.

Maglai Jenő beszámolója végén kitért a város költségvetési eszközeiből biztosított támogatásainak elosztására. Az ellenzéki képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy nagymértékben nőtt a Szerb Haladó Párthoz közelálló média támogatottsága, ugyanakkor mások pénz nélkül maradtak az önkormányzati pályázaton. Ez az első olyan év, amikor a Pannon RTV egyetlen dinárt sem kapott az önkormányzati büdzséből – hívta fel a figyelmet Maglai, aki szerint rendkívül szerencsétlen, hogy egy Szabadkán működő vajdasági magyar csatorna szinte kizárólag magyarországi támogatásból kénytelen fenntartani magát, hiszen az itteni embereknek készül a program, éppen ezért a szerbiai tájékoztatásra szánt eszközökből kellene hozzájárulni a média működéséhez.

Végül szó esett a kulturális programok pénzeléséről is, a leglátogatottabb és legnépszerűbb városi rendezvények anyagi problémáira mutatott rá az MaPSZ elnöke. Fele annyi pénzt sem kap a Dužijanca és az Interetno a szabadkai önkormányzattól, drasztikusan csökkentették a fesztiválokhoz köthető egyesületek, a Bunjevačko kolo és a Népkör támogatását is. A jelenlegi városi hatalom célja, hogy ellehetetlenítsék azokat, akik nem felel meg a politikai érdekeiknek – fogalmazott Maglai Jenő hozzátéve, hogy a hatalmat ezzel nem tudják megőrizni a politikai pártok, úgy maradhatnak hatalmon, ha ehelyett kézzelfogható eredményeket mutatnak fel a választóknak – mondta a Mozgalom a Polgári Szabadkárt képviselőinek nevében Maglai Jenő.

Basity Gréta (Vajdaság Ma)