Program

NATO

A NATO egyike a napirenden levő forró témáknak, amelyekkel a közvélemény figyelme elterelhető a létkérdésekről. Az aktuális hatalom már számos olyan lépést meglépett, amellyel Szerbiát a NATO-tömb függvényévé tette, miközben a lakosságot folyton azokkal a „hazaárulókkal” riogatja, akik „azt kívánják, hogy a NATO megszálljon bennünket”.

Mivel jómagam egy el nem kötelezett országban nőttem föl, és a családommal, a barátaimmal és a nemzetemmel együtt át kellett élnem a NATO-bombázásokat, én személy szerint jobban érezném magamat egy olyan állam elnökeként, amely partnere, nem pedig tagja a NATO-szövetségnek, ám állami kérdésekben a szubjektív perspektíva nem föltétlenül lehet mérvadó. Az a döntés, hogy Szerbiának be kell-e lépnie a NATO-ba vagy bármilyen más katonai szövetségbe, csak annak tárgyilagos szakmai és állami kielemzése után születhet meg, hogy az adott tagság mivel járna Szerbia számára, nemcsak ma, hanem öt, tíz vagy húsz év után is. Az érzelmi és egyéb okok nem hagyhatók figyelmen kívül, de a döntést a jövő, nem pedig a múlt kedvéért hozzuk, hiszen arról döntünk, hogy tagjai legyünk-e, nem pedig hogy tagjai voltunk-e a NATO-nak. Ehhez államra van szükségünk, annak minden tudományos intézetével, szakmai testületével, minisztériumával, valódi oklevelet szerzett embereivel, nem pedig egyvalaki „legközelebbi munkatársainak köré”-re. Jelen pillanatban efféle okfejtést nem hallhatunk; az intézményeket, amelyek fölvonultathatnák az érveiket, az Aleksandar Vučić-féle hatalom partvonalon túlra szorította, vagy pedig pártsejtté változtatta őket. Ilyen körülmények között bármilyen döntést hozni olyan, mintha a sötétben másnak a fejére ugranánk. A NATO-békepartnerséget folytatnunk kell mindaddig, amíg itt haverság van, s nem ország – amíg nem tudjuk, hogy mi a nemzeti érdekünk. Az államfői poszton átfogó tudományos és szakmai elemzést fogok kérni, és azt a megoldást fogom támogatni, amely állami szinten születik, nem pedig bennfentesi körökben. Végleges döntés természetesen nem lehetséges országos népszavazás nélkül, népszavazás pedig azt követően írható ki, hogy az elvégzett elemzés eredményeit tárgyilagosan és részrehajlás nélkül a lakosság elé tártuk, és nyilvánosan kitárgyaltuk.

A mai világ fölépítése gyorsan változik, ahogy a világban uralkodó stratégiai erőviszonyok is. A többközpontú világ, amelyben már a mi nemzedékünk is élni fog, új gazdasági, politikai és katonai szövetségeket fog kialakítani. Ha köztársasági elnök leszek, politikámat nem a következő sajtóértekezletre, hanem a következő évtizedre fogom összpontosítani. Szerbia nem lesz a hazai és külföldi elitek aprópénzre váltásának tantusza.