Program

Európai Unió

Szerbia földrajzilag, politikailag és civilizációsan Európához tartozik. Az Európai Unió ugyanazokon az európai értékeken alapul, amelyeket az alkotmányunk is kiemelten a Szerb Köztársaság tartópillérei közé sorol. Elegendő csak arra gondolnunk, hogy a jobb élet reményében hova igyekeznek évente tízezerszámra a szerbiaiak, hogy világossá váljon, hol látja a maga helyét egy átlagos szerbiai állampolgár. Szerbia azonban sehova sem fog elmenni; ehelyett az európai értékeket kell idehoznunk, még mielőtt Szerbia elnéptelenedik, és letűnik a Föld térképéről. Ezt szolgálja az EU-csatlakozási folyamat. Az utóbbi években azonban, ha Szerbiában valamilyen európaiatlan húzást akartak véghezvinni, arra egyszerűen ráragasztották a címkét, hogy „Az EU engedélyezte (vagy legalább elnézi)”. Ilyen volt a sajtószabadság elfojtása, az igazságszolgáltatás függetlenségének fölszámolása, az álságos bűnözés- és korrupcióellenes harc, a szociális igazságtalanság, a jogállamiság meghazudtolása, a lakosság gazdasági nyomorba döntése, a biztonsági szolgálatokkal való visszaélés. A brüsszeli bürokráciának ügyelnie kellene, hogy ne essen bele a zsarolás csapdájába, és a távlati fejlődést és biztonságot a kérészéletű stabilitás oltárán ne áldozza föl. Látni kell ugyanis, hogy Szerbiában és a térség más országaiban éppen azok a politikai erők kínálják magukat, hogy majd kihúznak bennünket a csávából, amelyek propagandájukkal és egyéb eszközökkel destabilizálnak, és maguk a baj okozói. Cserébe mindezért a támogatásunkat kérik, és hogy hunyjunk szemet a bűnözés, a korrupció és mindazon igazságtalanságok fölött, amelyek az ő védőszárnyaik alatt zavartalanul virágzanak.

Éhesen, megalázva, szétzilált intézményekkel nem juthatunk egyről a kettőre. Célunk a szabadságszerető társadalmat, egyenjogú, jómódú és büszke embereket magáénak valló modern, nyitott és demokratikus Szerbia. Majd ha elérjük ezeket az értékeket, akkor kell a minden érvvel és következménnyel tisztában levő állampolgárokat a népszavazási urnákhoz szólítanunk, hogy nyilatkozzanak: kívánják-e az Európai Unióhoz való csatlakozást. Nyilvánvaló, hogy nem a mellébeszélés és a médiumi komédia, hanem csakis az európai értékrend elérésének hiteles folyamata fog elvezetni bennünket oda, hogy az állampolgárok döntése közös érdeke legyen mind Belgrádnak, mind Brüsszelnek. Európa nem pénztárablak, amelyen csak be kell nyújtani a kérelmet, hogy onnan elénk tegyék a pénzkötegeket, hanem a közös otthonunk. Mint az egyik szoba lakói nemcsak kötelesek vagyunk a szobát berendezni, hanem abba is jogunk van beleszólni, hogy milyen házat szeretnénk.

Szerbia, amely a jugoszláv és az európai népek közös harcában önzetlen és hősies helytállással járult hozzá a fasizmus fölötti győzelemhez, Európát egyben antifasiszta vívmányként éli meg. 

Nézetem szerint Európa még mindig a legjobb létező keret arra, hogy elejét vegyük a háborús összetűzéseknek, a gyűlölködésnek és a türelmetlenségnek a földrész egész területén, de különösen a peremvidékein.