Sajtóvisszhang

Állásfoglalás a Magyar Mozgalomról – egy hét távlatából

Mi, a Második Nyilvánosság szerkesztői üdvözöljük a Magyar Mozgalom megalakulását. A Magyar Mozgalommal együtt valljuk: elkerülhetetlen a „közéletünk széles körű és mélyreható szellemi és erkölcsi megújítása”.

Oldalunkat, a Második Nyilvánosságot egy konkrét ügy – a Népszínház Magyar Társulatának ügye – hívta életre, de hamar fölismertük, hogy ennél többre kell vállalkoznunk: a vajdasági magyar közélet felpezsdítésére, a hallgatás megtörésére, a félelem megszüntetésére, a szólásszabadság kibontakoztatására. Örömmel tölt el bennünket a tudat, hogy korlátozott eszköztárunkkal némi oxigént nekünk is sikerült belepumpálnunk a vajdasági magyar „légtérbe” az elmúlt háromnegyed év során, és – bár közvetetten és kis mértékben, de – talán hozzájárultunk egy olyan légkör kialakításához, amelyben létrejöhetett a Magyar Mozgalom. Merjük remélni, hogy egyes tagjai pont a mi fórumunkon szereztek tudomást egymás létezéséről.

Nem vitás: sokan csatlakoztak a Magyar Mozgalomhoz olyanok, akiknek van veszíteni valójuk. Van, akinek a pozíciójába, de olyan is, akinek az egzisztenciájába kerülhet az MM-tagság. Nagy dolog az, hogy emberek ma már nagy nyilvánosság előtt is kendőzetlenül fel merik vállalni a véleményüket, főleg ha tudjuk, hogy „tegnap” még egy facebookos „néma like”-ot se nagyon mertek bevállalni. Megszűnőben van a félelem, aminél jobb dolog aligha történhetne viharvert és meggyötört, elfogyóban levő közösségünkkel.

Habár a hitvallásáról, a tagjairól és a szándékairól lehet vitatkozni, a Magyar Mozgalmat biztosan nem lehet megkerülni. Olyan intellektuális és politikai tőkét tudhat maga mögött, amelyre a magyar és a szerb kormány támogatását élvező Vajdasági Magyar Szövetség sem legyinthet közömbösen.

Mindezek ellenére a Második Nyilvánosság szerkesztői nem csatlakoztak a Magyar Mozgalomhoz, aminek alapvetően három oka van:

  1. A Második Nyilvánosság önmagát - meglehetősen önkényesen, már-már anarcho-szindikalista módon - „szerkesztőségként” aposztrofálja. Eddigi tevékenységünk során elsősorban médiamódszerekkel igyekeztünk tenni céljaink eléréséért, felületet biztosítva a véleménypluralizmusnak, a gondolatszabadság kiteljesedésének. Mint szerkesztőknek, „médiamunkásoknak” épp az a feladatunk, hogy a különféle hatalmi struktúrákat ellenőrizzük és bíráljuk (ha van mit bírálni). A Magyar Mozgalom ugyan nem párt, de politikai célok megvalósítása mellett is hitet tett. A „hogyan” kérdésére adott homályos válaszokból pedig számunkra az tetszik ki, hogy a módszereik között politikai döntések közvetlen befolyásolása is szerepelhet. Márpedig a sajtó és a politikai döntnökök per definitionem ellentétes oldalon állnak – ami természetesen nem jelenti azt, hogy ellenségek.
  2. A Magyar Mozgalom alapító tagjai között számos olyan politikus és más, fontos pozíciót betöltő vagy betöltött személy van, aki az elmúlt évek, sőt évtizedek során tevőlegesen vagy passzívan hozzájárult a vajdasági magyar közösség szempontjából tévesnek, károsnak vagy kifejezetten rossznak bizonyult döntések meghozatalához. E tettek fölött nem tudunk szemet hunyni. Meg vagyunk győződve arról, hogy a Magyar Mozgalom azzal tudná igazolni céljai hitelességét, ha e deklarált célok ellen a múltban vétett eminens tagjai nyilvánosan is elismernék, hogy hibát követtek el.
  3. A Második Nyilvánosság az öntörvényű civil építkezést mindennél fontosabbnak tartja. December óta bebizonyosodott, hogy a hosszú ideig elszigetelt hangokat egységbe lehet tömöríteni, és a civilek igenis nyomást tudnak gyakorolni a hatalomra, ha összehangoltan cselekszenek. Ehhez véleményünk szerint nincs szükség valamilyen eleve adott autoritásra, vagy egy hatalmi csoportosulás támogatására, pusztán az számít, hogy mennyi a valóságtartalma annak, amit kimondunk. Mi továbbra is ezt az utat kívánjuk járni, annak viszont csak örülni tudunk, ha tőlünk eltérő módon szerveződő csoportosulások törekvései és céljai megegyeznek a miéinkkel. A közös célokért pedig érdemes együttesen küzdeni.

A Magyar Mozgalomnak sok sikert kívánunk ahhoz, hogy a nyíltan vállalt és általunk is támogatott célkitűzéseit megvalósítsa!

 

Maradunk tisztelettel,

a Második Nyilvánosság szerkesztői:

Bózsó István

Gyulai Zsolt

Pressburger Csaba

Vanger László

Vataščin Péter