Kisvárosi karcolatok

Burány Katalin: Döntött a zentai hatalom – lesz adóemelés!

A zentai községi képviselő-testület 27. ülésének első pontja a 2017-es községi költségvetés első 9 hónapjáról szólt. Ceglédi Rudolf polgármester beszámolójában kiemelte, hogy a civil szervezetek és a sportklubok kéréseit csaknem maradéktalanul teljesítették, a benyújtott igények kifizetésében nem volt fennakadás. Hangsúlyozta, hogy jelenleg is több nagyobb fejlesztési beruházás zajlik a városban, ezek jelentős része tartományi, köztársasági, illetve anyaországi támogatásokból valósul meg. Megtudtuk, hogy 2018-tól szigorodnak a civil szervezetek szerződési kötelezettségei, a központosítás hatására változnak a kifizetéseket szabályozó törvények. A képviselői kérdésre, hogy mi is a helyzet a kevi út már régóta beígért kiépítésével, a polgármester úr válaszából kiderült, hogy ez a projektum köztársasági vállalás volt, így nem a városvezetéstől kell számonkérni. Ha Kevinek nem lesz meg a választások előtt, alatt, közben oly bőszen megígért, zökkenőmentes haladást biztosító útja, azt attól a párttól kérjék számon, amely ennek megépítését vállalta.

A 2. és 3. pont tárgyalása kapcsán már komolyabb vita alakult ki a többségi és ellenzéki képviselők között. Az ingatlanok után fizetendő adó és a vagyonadó emelését tervezi a zentai városvezetés. Az ingatlanadó alapárait a kereslet-kínálat alakulása alapján ítélik meg, és mivel a lakások négyzetméterenkénti kereskedelmi ára növekszik, így többet szakítana az önkormányzat is az eladott ingatlanok árából, valamint, ha egy magánszemély tulajdonában olyan ingatlan van, amelyben nem lakik, a kétszeresét fizeti, mintha bejelentve, illetve életvitelszerűen tartózkodna benne. A befizetett járadékok 105, 6 millió dinárt jelentenek az önkormányzat kasszájában (ebből csaknem azonos arányúak a magán- és jogi személyek befizetései), az emelés után 7 millióval több pénzből gazdálkodhatna a város. A VMSZ és a SZHP képviselői üdvösnek találták az újabb lakossági terhek bevezetését, az MM és a Zenta a zentaiaké ellenzéki képviselők természetesen ellene szavaztak, mondván a jelenlegi gazdasági helyzetben, szociális mélyponton, az elvándorlási helyzet tekintetében, valamint a közelmúlt elbocsátási tendenciáit figyelembe véve tisztességtelen, embertelen, aszociális, amorális, legkevésbé sem illendő és helyénvaló a lakosság kizsigerelése, még akkor sem, ha „csak pár száz dinárról” van szó, vagy ha az egyik emelés melletti érvet vesszük alapul, mely alapján a környező községekben ennél is nagyobbak a terhek. A vagyonadó kapcsán szinte ugyanezek a vélemények fogalmazódtak meg, a szavazás eredménye is azonos: 17 igen, 8 nem 3 tartózkodás (demokrata képviselők), ezek alapján tehát lesz adóemelés.

A következő kényes téma közvetve ugyan, de nem meglepően ismét a városi központi fűtéssel kapcsolatban robbant ki. A városi fűtés korszerűsítése érdekében rendezni kell a 49-es tömb dokumentációját, részletes városrendezési tervet kell készíteni az új kazánok építése érdekében. Ez önmagában elfogadható és szükséges is, ha megnyugtatóan szeretnék végre valahára biztosítani hosszú távon a nem kevés magánlakás és közintézmény fűtését. A képviselői csoportok nézeteltérései a tömb egy részét érintik, nevezetesen a 2014-ben 371 000 euróért a WC Biomass Operations SETA-1 Kft.-nek eladott területet. Három éve az eladást követően beharangozták, hogy azért került ismét valami Zentán külföldi tulajdonba, mert a vásárló cég fogja kiépíteni és biztosítani a város modern rendszerű fűtését. Azóta erre várunk, mint újabban kiderült, még csak szerződés sem volt, csupán szándéknyilatkozat, tehát a vevő nem okolható kötelességmulasztással, nem írt alá semmi konkrétat, megvette a földet és köszöni. Most, hogy az Zenta állami segítséggel kazánokat venne, a cég képviselői is mozgolódnak, nyilván köszönhető ez annak is, hogy koncessziót kaptak(hatnak) villamos- ás hőenergia termelésére. Most akkor hogy is állunk? Eddig nem volt semmi, csak elavult kazánok problémás tulajdoni háttérrel, régi, málladozó csőrendszer, hirtelen viszont két különálló hőtermelő rendszerünk is lesz. Ha nem a zentai szolgáltatja az olcsóbbat, a város majd megveszi, és továbbadja a lakosoknak. A WCBO Kft.-nek egyszer már, hiányos adatok birtokában ugyan, de bizalmat szavazott az akkori KKT, most újra ez az elvárás. Tulajdonképpen mindannyian örülhetnénk, ha végre valami tényleg történne, de az előző évek, lassan évtized tapasztalatából kiindulva ismét csak zavaros szerződési ügyek, előrevetített, valószínűleg a közeljövőben be sem teljesülő tervek, netalán álmok bontakoznak ki ismét, és ahogy Vukanić képviselő fogalmazott, az embereknek viszont már tele van a hócipője a városi fűtés ügyével. Zsoldos Ferenc ellenzéki frakcióvezető szerint a korábbi rossz döntések következményei lassan-lassan felemésztik a várost, ezt láthattuk a cukorgyár kapcsán is, éppen ideje lenne, hogy a döntéshozók egyszer már vállalják fel az erkölcsi és politikai felelősséget, mert az átgondolatlan, hozzá nem értő döntések, szerződéskötések a lakosság ellehetetlenítését okozzák. A VMSZ soraiból erre az a válasz született, hogy itt mindenki hibás, aki az elmúlt években, évtizedben a KKT ülésein helyet foglalt. Viszont mint tudjuk, egy szerződést, szándéknyilatkozatot, adásvételi megállapodást ritkán ír alá egy egész képviselő-testület.

Az ülés további részében különböző bizottságok tagjai mandátumának lejártáról és új tagok kinevezéséről döntöttünk. A legtöbb esetben egyhangú igennel zárult a szavazás, a hallgatók ösztöndíjazásában ítélő bizottság tagjai kapcsán viszont több kérdés is felmerült. A bizottságba a vezető koalíció négy középiskola és az általános iskola igazgatóját jelölte, valamint egy tanárt és Danilo Popovot. Az ellenzék tagjai kérték, hogy mivel a jelöltek pártbeli hovatartozása egyoldalúságot sejtet, vagy tegyük átláthatóvá a döntések eredményeit, vagy ellenzéki véleményű, de legalább semleges gondolkodású ember is kerüljön a bizottságba. Mint az várható is volt, a többség leszavazta az ellenzék jelöltjét, mint ahogy az átláthatóságot is (ez utóbbit személyes jogokra hivatkozva).

Összegezve a KKT döntéseit, levonhatjuk a következtetéseket. A legtöbb zentai pénztárcáját érinti majd az adóemelés, lehet, hogy egyszer majd a közeli, avagy távoli jövőben több hő- és áramtermelőnk lesz, mint amennyit álmodni mernénk (bár már egynek is örülnénk, ami létezik is, működik is), valamint a plurális politikai szemlélet továbbra sem jellemző épülő-szépülő, fejlődő, elégedett lakosoktól duzzadó becsült városunkban.