Hírfolyam

Nyílt levél Silling Lédának, a Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatójának

Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka

Dr. SILLING Léda, igazgató

 

Tisztelt Igazgató Asszony!

Szabadka város polgárai ismételten a város képét, hangulatát, történelmi-kulturális hagyatékát súlyosan megbontó rombolás szemtanúi. Történik ez újfent az éj leple alatt. Most, amikor zajlik a főút Radić fivérek utcával is találkozó szakaszának felújítása, amikor a műemléki jelentőségű területté, azaz építészeti, kultúrtörténeti egységgé nyilvánított utcába személygépkocsival befordulni nem lehet. Amúgy is a hetek óta húzódó felújítás rengeteg bosszúságot okoz a városlakóknak, ezért, aki csak teheti, elkerüli a város ezen részét. Lássuk be, aki a közvélemény figyelmét megkerülő módon kívánt rombolni, tökéletesen időzített.

Ugyanakkor Önnek, Igazgató Asszony, ismernie kell a részleteket, hiszen Ön a Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója. Az intézeté, amely a vonatkozó törvény értelmében a kulturális örökség védelmét és használatát végzi. Azé az intézeté, amely többek között részt vesz a területrendezési és urbanisztikai tervek elkészítésében a vonatkozó dokumentáció kiadásával és az azokhoz kapcsolódó feltételek kiállításával, valamint részt vesz a tervezetek vizsgálatában, továbbá a műemlékek használatával és felújításával kapcsolatos védelmi eljárások alkalmazását is ellenőrzi. A közkincs felügyelete, védelme tehát az Ön által vezetett intézmény hatáskörébe tartozik. Ha úgy tetszik, Ön és az intézmény szakemberei jelentik a biztosítékot arra, hogy illetéktelen rombolás, bontás, a szerkezeti egységet és az összképet megbontó törvénytelen intézkedés ne történhessen. Azaz így kellene, hogy legyen. De vajon így van-e? Vajon így volt-e a Radić fivérek utcában megtörtént bontások esetében? És így lesz-e a tervezett bontások esetében?

Az Ön által vezetett intézmény a hatósági feladatok mellett tudományos kutatótevékenységet is ellát, amely során többek között az épületek építéstörténetét is kutatja. Egy ilyen hatósági és kutatómunka ötvözeteként született meg a Radić fivérek utca Szabadkán – Építészeti örökségünk létrejöttének folyamata című katalógus is. Neda Džamić művészettörténész és Gordana Prčić Vujnović építészmérnök két éves szakmai kutatómunkájának nem csupán az említett katalógus és a hozzá kötődő kiállítás lett a hozadéka, hanem a tudományos kutatómunka során született meg az a kezdeményezés, amely alapjául szolgált annak, hogy a szabadkai Radić fivérek utcát az ott álló épületekkel együtt műemléki jelentőségű területté, azaz építészeti, kultúrtörténeti egységgé nyilvánítsák. Erről és az utcában található épületek védettségi szintjéről rendelkezik az idén július 11-én meghozott kormányhatározat.

E kormányhatározat a szabadkai sárgaköves utcát kultúrtörténeti, építészeti egységként kezeli, azaz műemléki jelentőségű területté nyilvánítja. Mindenki, aki veszi a fáradtságot, tájékozódhat arról is, hogy az utcában található épületek milyen védettséget élveznek. Vannak olyan házak, amelyek nem találhatóak a védettség alatt álló ingatlanok jegyzékén, de ettől még azok az épületek is részei az utca építészeti, kultúrtörténeti egységének.

Mindezek ismeretében a városukat szerető emberekben óhatatlanul is felmerül a kérdés, ha az illetékeseket maradéktalanul a jó szándék vezérelte, miért nem mutatták be a polgároknak a bontási és építkezési projektumot? Vajon miért nem nyilvános információ az, hogy a műemléki jelentőségű utcába a lebontott épületek helyére milyen méretű, stílusú és rendeltetésű épületek felhúzását tervezik? Tudja-e Ön, hogy miért titok ez, Igazgató Asszony, miközben az utca derekán még mindig láthatóak a műemlékvédelmi intézet panói, amelyek az utca kultúrtörténeti egységét és annak részleteit hirdetik?

Komoly aggodalmunknak hangot adva felszólítjuk Önt, hogy a Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatójaként HALADÉKTALANUL álljon ki a nyilvánosság elé és nyilatkozzon, tájékoztassa a szabadkaiakat a következőkről:

  1. A Községközi Műemlékvédelmi Intézetnek milyen szerepe volt a szabadkai Radić fivérek utcában történt bontások során? Részletes tájékoztatást kérünk a teljes eljárásról, annak menetéről!
  2. A védelmet élvező épületek tekintetében külön tájékoztatást kérünk! A beruházó cég milyen jogszabály alapján és milyen eljárásban kapott engedélyt az épületek bontására?
  3. A lebontott és a lebontásra váró épületek helyére milyen méretű, stílusú és rendeltetésű épületek építése van tervben? Milyen jogszabályi és műemlékvédelmi előírásoknak kell eleget tenniük?
  4. Folyamatban van-e valamely épületek védettségének megszüntetése, átminősítése? Ha igen, mely épületekről van szó, ki a kezdeményező, a kezdeményezésnek mi a hivatkozási alapja, hol tart az eljárás?
  5. Véleményezze a Köztársasági Műemlékvédelmi Intézet reagálását, miszerint a lebontott épületeket az eredeti állapotukba kell visszaállítani.

Ezzel együtt felszólítjuk, hogy felelős intézményi vezetőként tegyen meg minden hatáskörébe tartozó intézkedést, hogy további törvénytelen és súlyos, visszavonhatatlan károkat okozó beavatkozás ebben a városban, illetve a többi nyolc község területén ne történhessen meg. Mindent összevetve pedig elvárjuk Öntől a Községközi Műemlékvédelmi Intézet átlátható és hatékony működtetését, a közös kulturális hagyaték megóvása céljából. Ön nem állhat a nyerészkedők oldalán.

 

A Magyar Mozgalom elnöksége nevében tisztelettel,

Joó Horti Lívia

társelnök