Hírfolyam

Az emberi élet nem lehet politikai játszmák tárgya!

Szabadka Polgári Mozgalmának közleménye

Szabadka Polgári Mozgalma döbbenettel állapítja meg, hogy a Csantavéren és Bajmokon megszüntetett mentőszolgálat és éjjeli ügyelet kapcsán a város és az egészségügyi intézmény vezetői számára egyaránt a legfontosabb és legsürgetőbb teendő a felelősség hárítása – és nem a probléma megoldása. Meggyőződésünk, hogy az egész ügyet ezért is igyekeznek most a bürokrácia útvesztőjébe terelni, bízva annak „jótékony” homályában és névtelenségében. Miközben a téma kapcsán elhangzott csúsztatások, az egymással ellentmondásban lévő nyilatkozatok, valamint a Szabadkai Egészségház hallgatása után egyre egyértelműbbé válik, hogy erről a döntésről mindenki tudott - de senki még csak meg sem próbálta annak végrehajtását megakadályozni.

Ezek után jogosan vetődik fel a kérdés, vajon tisztában vannak a tetteik (és azok elmaradásának) következményeivel? Vajon tudatában vannak annak, hogy a ködösítéseik, zagyva magyarázataik, egymásra mutogatásuk, képletes és valós vállvonogatásuk ezúttal a szó szoros értelmében egészségromboló hatású? Vajon tisztában vannak azzal, hogy ezúttal a tét az emberi élet?

Világosan és egyértelműen ki kell mondani, hogy azonnali egészségügyi ellátás hiányában az arra szoruló egyén akár életveszélybe is kerülhet. A 20-25 km távolságra lévő mentőszolgálat és sürgősségi betegellátás nem helyettesítheti ugyanis a helyben történő gyors és szakszerű ségítségnyújtást. Az emberi élet pedig adott esetben perceken, vagy akár másodperceken is múlhat.

Ezért felszólítjuk a Szabadka Várost vezető Vajdasági Magyar Szövetséget és a Szerb Haladó Pártot, hogy

- illetékességi és hatásköri ködösítés,

- felelősséghárítás,

- politikai nagyotmondás,

- pótcselekvésnek számító aláírásgyűjtés szervezése és

- a közvélemény megtévesztése helyett

haladéktalanul rendezze a mintegy tizenötezer, éjszakai egészségügyi ellátás nélkül maradt, polgár ügyét!

Szakember és anyagi erőforrás hiányában a szerbiai egészségügyi ellátás már így is súlyos nehézségek árán valósul meg, aminek leginkább a betegek látják kárát. Ezért is elfogadhatatlan és megengedhetetlen a meglévő ellátás szűkítése vagy megszüntetése.

Az emberi élet nem lehet politikai játszmák tárgya.

Szabadka, 2018.03.08.