Hírfolyam

A Magyar Mozgalom a leghatározottabban kiáll a platform tagjai és Maglai Jenő polgármester mellett

A VMSZ-en belüli leszámolási törekvések erősödésével napról-napra rosszabb lett Maglai Jenő, Szabadka Város magyar polgármestere és a VMSZ elnöksége közötti viszony. A polgármester munkáját az elmúlt hetekben, hónapokban minden lehetséges módon gátolják, s ezt a tényt, közvetetten bár, de a VMSZ sajtószolgálata által kiadott november 17-i, a fegyelmi eljárásokat bejelentő sajtóközleménye is megerősíti.

Ennek, a több hónapja tartó ellehetetlenítésnek a folyamatába tartozott Bunford Tivadarnak, a VMSZ városi szervezete elnökének aláírásával ellátott, november 6-án kiadott közlemény, ahol elhallgatja a tényt, hogy 2006-ban az ominózus városrendezési tervet a VKT tagjaként ő is megszavazta. Bunford a saját, 9 évvel ezelőtti döntésén átgázolva nyilvánította példátlan városrombolásnak a szabadkai Petőfi utcában a Buday-, illetve a Törley-házak lebontását. A közlemény közvetett módon ugyan, de a város polgármesterének a felelősségre vonását is követeli, aki egyébként nem tett mást, csak a törvényes előírásokat betartva, éppen a Bunford által is megszavazott döntések szellemében járt el.

Egy nappal később a VMSZ Városi Szervezetének elnöksége foglalt hasonló hangnemben állást ugyanebben a kérdésben, s többek között arra szólították fel a VMSZ önkormányzati frakcióját, hogy november 9-én 10 óráig terjesszenek be a VKT következő ülésére egy olyan napirendi pontot, amely a bontási munkálatok azonnali leállítását, illetve a történelmi belvárossal kapcsolatos városrendezési terveket helyezné hatályon kívül.

A VMSZ frakciójának tagjait ezt követően senki sem keresi, senki sem értesíti és senki sem kéri fel az ezzel kapcsolatos beadvány megírására, illetve megvitatására. A frakcióülésre végül 2015. november 10-én, este 19 órakor kerül sor, vagyis az elnökség által a beadvány átadására megadott határidő után egy nappal.

A frakció tagjai itt értesülnek arról, hogy Horvát Tímea, frakcióvezető-helyettes, a frakció tagjaival, de a polgármesterrel sem egyeztetve, a frakció munkájával és fegyelmével kapcsolatos összes írott és íratlan szabályt megszegve, önhatalmúlag, a frakció nevében ugyan, de kizárólag a saját aláírásával adott át az önkormányzati iktatóban egy olyan beadványt, amelynek tartalmát a képviselő-csoport ülésen először csak szóban voltak hajlandóak a frakció tagjaival ismertetni.

Az így beadott dokumentum írott változatát a frakció tagjainak erőteljes követelésére, az időhúzás és mindenféle elcsépelt kifogáskeresések után kiosztották. Ekkor derült ki, hogy a dokumentum sem formailag, sem jogi szempontból nem felelt meg még a legminimálisabb követelményeknek sem, sőt egyenesen törvényellenes rendelkezéseket tartalmazott.

Ettől függetlenül Bunford Tivadar, a VMSZ szabadkai városi szervezetének elnöke továbbra is mereven ragaszkodott ahhoz, hogy a beterjesztett beadvány a VKT november 12-i, csütörtöki ülésén napirendre kerüljön.

A heves, indulatoktól és személyeskedésektől sem mentes vitában végül a frakciónak a józan és tényszerű érvek mentén sikerült meggyőznie a városi szervezet elnökét arról, hogy a beadott szöveg, amely formai, jogi és történelmi szempontból is módfelett problematikus volt, eredeti formában történő megszavaztatása, amellett, hogy jogilag teljesen lehetetlen, a VMSZ-re nézve egyenesen katasztrofális tekintélyvesztéssel járna.

Mivel az eredeti beadványt már nem lehetett visszavonni a képviselő-testületi eljárásból, így annak kiegészítéseként, közvetlenül a VKT ülése előtt – november 12-én reggel, az egyébként eredetileg öt (5) szakaszból álló beadványra összesen nyolc (8) módosító indítványt kellett benyújtani.

Az események logikai megértéséhez, illetve a teljes képhez hozzátartozik az is, hogy a kisebbségi magyar politizálás történetében mindeddig példa nélküli, jogilag és szakpolitikailag egyenesen katasztrofális dokumentum elfogadtatására azért volt szükség, hogy következő lépésként, az ugyancsak aznap megtartott MNT ülésen hasonló, a stílusából gyaníthatóan  ugyanott fogalmazott és írt, sürgősséggel beterjesztett dokumentumot fogadjanak el.

Mindezt pedig azért, hogy ezzel előbb lejárassák, majd megbuktassák Maglai Jenőt, Szabadka polgármesterét. Ugyancsak ebbe a logikai láncolatba illik bele a november 17-én kiadott, A rombolás esztétikája és a csúsztatás művészete címet viselő közlemény. Ez, az egyébként igen nehezen követhető, értelmezhető, néhol fogalmilag is zavaros pamflet, Hajnal Jenőnek, az MNT elnökének aláírásával jelent meg.

A VMSZ szabadkai önkormányzati frakciójának keretében megalakult Magyar Mozgalom-platform a polgármesterre, de egyben az egész frakcióra nehezedő ilyen és hasonló önkényes lépések visszafogása céljából, illetve a szakmaiság, a szakpolitizálás előtérbe helyezése és erősítése érdekében jött létre. A platform Horvát Tímea frakcióvezető-helyettes alapszabály-sértő lépéseinek a közvetlen következménye.

Ezért, a VMSZ városi szervezetének, de a VMSZ elnökének is Horvát Tímea frakcióvezető-helyettes, illetve az őt közvetve és közvetlenül utasítók ellen kell fegyelmi eljárást indítania: egyrészt a frakciófegyelem teljes megsértése és önkényeskedés, másrészt pedig a VMSZ, de a szabadkai magyarság egészére nézve súlyos tekintélyvesztéssel járó, senkivel sem egyeztetett, dilettáns jogi szöveg beadása miatt.

A legerélyesebben elutasítjuk a VMSZ elnöksége által a frakció kilenc tagja ellen indított koncepciós pert, amelynek nyilvánvaló célja a másként gondolkodókkal való leszámolás mellett Maglai Jenő polgármester és a szabadkai önkormányzat megbuktatása. Ugyancsak a legerélyesebben elutasítjuk a platform tagjait érő közvetett és közvetlen nyomásgyakorlást, megfélemlítéseket, valamint fenyegetéseket, érkezzenek azok névvel felvállalva, vagy a semmire sem kötelező névtelenség világából.

A Magyar Mozgalom Ideiglenes Ügyvivő Testülete, de egyben a Magyar Mozgalom minden tagja egy emberként áll a zaklatás, a meghurcoltatás és kirakatper elé néző kilenc képviselője és Maglai Jenő, Szabadka Város magyar polgármestere mellett.

A Magyar Mozgalom Ideiglenes Ügyvivő Testülete