MNT választás 2018 - jelöltjeink


1. ZSOLDOS FERENC

Történelemtanár, okleveles jogász, politikai szakértő

1973-ban született, Zentán él. Történelemtanárként dolgozik a tiszaszentmiklósi Dr. Tihomir Ostojić Általános Iskolában és a szajáni Móra Károly Általános Iskolában, emellett pedig a szegedi Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnázium jog és közgazdaságtan tanára.

1999 óta aktívan vesz részt civil szervezetek munkájában. A Nyári Ifjúsági Játékok, a Mosolytenger és a Tour de Délvidék kerékpáros honismereti túra megálmodója és szervezője. 2010 és 2014 között az MNT alelnöke volt. 

Miért vállalta a jelölést: Számomra ez becsületbeli ügy, hogy ilyen nehéz közösségi helyzetben kiálljak az értékek mellett.

Mit tart a legnagyobb problémának: Természetesen a rohamos elvándorlás miatt a délvidéki magyar világ gyors visszaszorulását, az egyre általánosabb fásultság és jövőtlenség érzését a még itthon maradottaknál is.

Megoldások a problémára: Valós nemzeti összefogás, belső közösségi párbeszéd megindítása, a közösségen belüli megfélemlítési rendszer lebontása.


2. MENGYÁN PLETIKOSZITY ILDIKÓ

Okleveles pszichológus

1974-ben született, Bajsán él. Iskolapszichológusként és tanárként dolgozik.

Topolya Község Képviselő-testületének tagja, a Magyar Mozgalom–VMDK tanácsnoka.

Egyetemista kora óta aktívan tevékenykedik több civil szervezetben.

Miért vállalta a jelölést: A jelenlegi helyzetben közösségünk tagjai vagy egyszerűen elmenekülnek, vagy elzárkóznak a közösségi tevékenységtől, vagy alkalmazkodnak az autokratikus hatalom elvárásaihoz. Kell, hogy legyen egy út a megoldáshoz, de ehhez áldozatos munkára és kötelezettségvállalásra van szükség.

Mit tart a legnagyobb problémának: Egyértelműen a központosított társadalom hatására létrejövő rossz közösségi közérzetet, amely egyik oka az elvándorlásnak.

Megoldások a problémára: Demokratikus alapokra kell helyezni a közösségi élet szervezését.


3. KALMÁR ZSUZSA

Színművész

1973-ban született, Szabadkán él. A Szabadkai Népszínház színművésze.

Húsz éve a Szabadkai Népszínház színésznője, két éve pedig a Mozgalom a polgári Szabadkáért tanácsnoki csoport tagjaként ellenzéki képviselője Szabadka Város Képviselő-testületének.

Miért vállalta a jelölést: Értékeinket ne hagyjuk rombolni, hogy legyen mit átadni a jövő generációinak.

Mit tart a legnagyobb problémának: A legnagyobb probléma társadalmunkban a gyűlölet és a kirekesztés gerjesztése, a tájékozatlanság és az érdektelenség.

Megoldások a problémára: Színészként természetesen a kulturális élet támogatásában és az oktatás fejlesztésében látom a probléma megoldásának kulcsát.


4. KUCSERA GÉZA

Nyugdíjas osztálytanító

1948-ban született, Szabadkán él.

Szabadka közvetlenül megválasztott polgármestere volt, valamint a Magyar Nemzeti Tanács Intéző Bizottságának elnöke.


 

 

Miért vállalta a jelölést: Úgy érzem, tudok még tenni egyet s mást, a tapasztalati tőkémmel hozzá tudok járulni a közösség épüléséhez.

Mit tart a legnagyobb problémának: A megalkuvást és az egyéni érdekek előtérbe helyezését.

Megoldások a problémára: Becsületes érdekképviselet.


5. NOVÁK ANIKÓ

Tudományok doktora, egyetemi docens

1984-ben született, magyarkanizsai származású, az Újvidék–Magyarkanizsa–Budapest tengely mentén ingázik. Egyetemi docens az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán.

Civil szervezeti aktivitása elsősorban az oktatás és a tudomány területén jelentős.

Miért vállalta a jelölést: A fásultság és a megfélemlítettség következtében egyre kevesebben mernek közéleti szerepet vállalni, kimondani, hogy a dolgok nem megfelelően működnek Vajdaságban.  Nem várhatunk másokra, nekünk magunknak kell cselekednünk a változások érdekében.

Mit tart a legnagyobb problémának: A fiatalok jövőképének hiányát és párhuzamos valóságainkat.

Megoldások a problémára: Egy ilyen összetett probléma megoldása is szükségszerűen sokrétű, de az biztos, hogy fontos eleme az oktatás tekintélyének visszaállítása.  A színvonalas oktatás az erős gazdaság egyik legfőbb alapfeltétele. Pótcselekvések helyett a lényegre kell összpontosítani, a legfelkészültebb személyeknek kell lehetővé tenni, hogy javítsanak a fennálló helyzeten.


6. BALOGI ANDRÁS

Testnevelő tanár

1973-ban született, Torontálvásárhelyen él. Testnevelő tanárként dolgozik.

12 éven át helyi közösségi elnökként tevékenykedett, két mandátumban volt önkormányzati tanácsnok és szintén két mandátumban iskolaigazgató. 2006-ban köztársasági parlamenti képviselőjelölt volt a DP színeiben.

Miért vállalta a jelölést: Ma a legkönnyebb félreállni, de nem lehet feladni a harcot a jobb jövőért, és nagyon fontos, hogy változtassunk a jelenlegi helyzeten, a közösség drasztikus fogyásának megállítása érdekében.

Mit tart a legnagyobb problémának: A pártpolitikától való függőségi helyzetet, a megfélemlítettséget, a munkanélküliséget és az elvándorlást.

Megoldások a problémára: El kell érni, hogy minden szinten szabad választás útján kerüljenek ki a közösség képviselői és azok mindenkor és minden szinten, így az MNT-ben is, az európai értékrendet követve képviseljék a vajdasági magyarokat.


7. BERZE GIZELLA

Osztálytanító

1965-ben született, Zentán él. Osztálytanítóként dolgozik a zentai November 11. Általános Iskolában. Mestertanítói (MTTK Szabadka) és differenciáló (fejlesztő) szakpedagógusi (Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar) végzettséggel is rendelkezik. Jelenleg az SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola (oktatáselmélet) abszolitóriumot szerzett hallgatója.

1995 óta a Zentai Diáksegélyező Egyesület kuratóriumi tagja, majd alelnöke, öt éven át a Magyar Szó pedagógiai rovatának munkatársa; oktatáskutató, több akkreditált pedagógus-továbbképzés szerzője, valamint szülőknek, nevelőknek szóló előadások kivitelezője.

Miért vállalta a jelölést: A Magyar Nemzeti Tanácsot egy olyan fórumnak tartom, amelynek módjában áll a vajdasági magyar pedagógusoknak szakmai-gyakorlati kérdésekben valódi, hathatós támogatást biztosítani, segítve ezzel a szülőket, gyerekeket is, hogy megkaphassák a nekik járó legmagasabb szintű oktatást és biztosítsák a jövőjüket.

Mit tart a legnagyobb problémának: Oktatási szakemberként az inkluzív oktatási rendszeren belül a konkrét szakmai támogatás és segítség hiányát látom olyan akadálynak, amely megnehezíti a pedagógusok mindennapjait.

Megoldások a problémára: A szaktanácsadást végző, szakemberekkel rendelkező fejlesztő központok létrehozása az egyéni-egyedi esetek konkrét problémáinak megoldásában segíthet. Szükséges, hogy a pedagógusok tudják, hová és kihez fordulhatnak segítségért a mindennapi munkájukban, illetve kihez irányítsák a szülőket és a tanulókat.


8. LEPEŠ JOSIP

Tudományok doktora, egyetemi tanár

1954-ben született, Magyarkanizsán él. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanitóképző Karának tanára.

Több mandátumban volt a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola igazgatója. Oktatási, sport és ifjúsági szaktanácsadó – polgármestersegéd volt Magyarkanizsa Önkormányzatában.

 

Miért vállalta a jelölést: Szeretnék hozzájárulni a pozitív változásokhoz.

Mit tart a legnagyobb problémának: Egy megkövesedett politikai viselkedés bénító hatását a közéletre.

Megoldások a problémára: Reális vajdasági magyar helyzetelemzés az élet minden területén.


9. KNÉZI PÉTER

Okleveles jogász

1957-ben született, Óbecsén él. Ződi Valéria ügyvédi irodájában dolgozik, szerb–magyar fordító.

1989 óta jelen van a politikai közéletben, Óbecse polgármestere volt.

 

 

Miért vállalta a jelölést: Harc az egyszólamúság ellen.

Mit tart a legnagyobb problémának: Visszafejlődés tapasztalható minden téren.

Megoldások a problémára: Rendszer- és módszerváltás.


10. KÓKAI PÉTER

Okleveles közgazdász

1966-ban született, Zentán él. A Sajtószabadság Alapítvány ügyvezetője.

A Z-11 civil szervezet elnöke, a CMH alapító tagja, 2002 és 2010 között tagja volt a Magyar Nemzeti Tanácsnak, a Magyar Szó főszerkesztője volt 2002 és 2009 között.

 

 

Miért vállalta a jelölést: Mert úgy gondolom, a közéletet meg kell tisztítani a párt(ok) befolyásától.

Mit tart a legnagyobb problémának: A fiatalok és a középkorosztály elvándorlását, a vajdasági magyar közösség vészes fogyatkozását.

Megoldások a problémára: Csak hosszú távon képzelhetők el megoldások: 1. közélet megtisztítása a pártoktól és a korrupciótól; 2. minden lehetséges erőforrást a munkahelyteremtésre kell fordítani.


11. MISKOLCZI JÓZSEF

Nyugdíjas, magánvállalkozó

1951-ben született, Szabadkán él. Nyugdíjasként újságírással és a magánvállalkozásának ügyvitelével foglalkozik.

Községi és tartományi képviselő, civil szervezetek alapítója és mozgatója volt, és ma is számos civil kezdeményezés résztvevője.

Miért vállalta a jelölést: Mert többet szeretnék az MNT-től, mint amennyit most nyújt.

Mit tart a legnagyobb problémának: A bizonytalanságot és a magyarság rossz közérzetét.

Megoldások a problémára: Határozott és hosszú távú kiállás a magyarság hétköznapi gondjaival kapcsolatban.


12. JOÓ HORTI LÍVIA

Okleveles pszichológus, pszichoterapeuta

1965-ben született, Szabadkán él. Pszichológusként és pszichoterapeutaként dolgozik.

2010 és 2018 között a Magyar Nemzeti Tanács tagja, 2010 és 2014 között az MNT oktatási bizottságának elnöke volt.

 

 

Miért vállalta a jelölést: Fontosnak tekintem az NT hatásköreinek lehető legszínvonalasabb képviseletét, pártpolitikai megfelelési kényszer nélkül.

Mit tart a legnagyobb problémának: Az MNT kiskorúsítását és kiszolgáltatottságát a VMSZ politikájának.

Megoldások a problémára: Visszanyerni a magyar autonómia intézményének a függetlenségét, a szakmaiság helyreállítását és képviseletét.


13. KISS LÁSZLÓ

Nyugdíjas, zenész

1955-ben született, Nagykikindán él. Nyugdíjas, zenész.

A nagykikindai Egység Művelődési Egyesület elnöke volt 16 éven keresztül. A Kikindai Betyárok lakodalmas zenekar tagja 1989 óta.


 

 

Miért vállalta a jelölést: Fontosnak tartom a kultúrát és művelődést, és most is azért szeretnék tenni.

Mit tart a legnagyobb problémának: A fiatalok elvándorlását, mert ha így folytatódik, Vajdaság egy öregek otthona lesz.

Megoldások a problémára: A különböző tapasztalatokkal rendelkező emberek közös véleménye alapján kellene kidolgozni, hogyan, merre haladjunk tovább.


14. CSÍZIK KÁROLY

Okleveles technológus

1960-ban született, Zentán él. A végzettsége okleveles technológus, pillanatnyilag pedig munkanélküli.

Volt köztársasági parlamenti képviselő és polgármester-helyettes a zentai önkormányzatban.

 

Miért vállalta a jelölést: Mert a Magyar Mozgalom megelőlegezte a bizalmat.

Mit tart a legnagyobb problémának: A VMSZ rettegésben tarja a délvidéki magyarságot.

Megoldások a problémára: Meg kell szüntetni a VMSZ pártpolitikai egyeduralmát!


15. BENCE ERIKA

Tudományok doktora, egyetemi tanár

1967-ben született, Bácskertesen (Kupuszinán) él. Egyetemi tanárként dolgozik az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán.

Kulturális és tudományos szervezetek, egyesületek és formációk munkájában vesz részt.

 

 

Miért vállalta a jelölést: Az MM hitvallása tartalmazza a retrográd társadalmi jelenségekkel szembeni ellenállás gondolatát.

Mit tart a legnagyobb problémának: Önkényesség, autokratizmus a társadalomban. Félelem. Hazugság.

Megoldások a problémára: Alkalmazható: szakmailag kompetens, megalapozott, bizonyított stratégiák kidolgozása.


16. RADICS VIKTÓRIA

Író

1960-ban született Zomborban. Író.

Írásain keresztül fejt ki közéleti tevékenységet.

 

 

 

Miért vállalta a jelölést: Mert szükségét látom annak, hogy az alternatív gondolkodás is megjelenjen a Vajdaságban.

Mit tart a legnagyobb problémának: A politika ideológiai függőségét és önállótlanságát.

Megoldások a problémára: Funkcionális politika, világnézeti instrukciók nélkül.


17. BALLA LAJOS

Nyugdíjas, publicista

1951-ben született, Oromhegyesen él. Nyugdíjas, volontőr helyi közösségi elnök, publicista.

Volt önkormányzati tanácsnok, tartományi képviselőházi, valamint köztársasági és szövetségi parlamenti képviselő, továbbá Magyarkanizsa polgármestere.

Miért vállalta a jelölést: A mai politikai vezetők eltávolodtak a valamikori közös elvektől, emiatt az MNT hatáskörébe tartozó területeken meg kell tenni a változások és változtatások első lépéseit, vissza kell térni a valós közösségi érdeklépviselethez.

Mit tart a legnagyobb problémának: A fiatalok és a középkorúak elvándorlását.

Megoldások a problémára: Újragondolt anyaországi támogatási rendszer, kiemelt prioritás: donációk az önfenntartó kis települések kialakítása céljából, kis magán- és közösségi vállalkozások létrehozása.


18. JÓZSA LÁSZLÓ

Okleveles jogász

1957-ben született, Szabadkán él. Ügyvédként dolgozik

2002 és 2010 között a Magyar Nemzeti Tanács elnöke volt.

 

Miért vállalta a jelölést: Úgy gondolom, az embernek kötelessége a közéletben is kiállni azon értékek mellett, amelyeket nemcsak ő vall magáénak, hanem az a közösség is, amelynek ő is tagja és részese.

Mit tart a legnagyobb problémának: A legnagyobb közösségi probléma, az elvándorlás mellett rá kell jönni arra is, hogy az egyközpontú kisebbségi társadalomszerkezet mérhetetlen károkat okoz, és lerombolja az egyéni és közösségi perspektívákat.

Megoldások a problémára: A vajdasági magyar közösség társadalmi kommunikációját ismét demokratikussá kell tenni.


19. HERNYÁK GYÖRGY

Rendező

1952-ben született, Szabadkán él. A Művészeti Akadémia rendezői és zeneelméleti szakán végzett. Rendezőként és az Újvidéki Művészeti Akadémia tanáraként dolgozik.

 A Tanyaszínház, a H-csoport és a Kosztolányi Színház társalapítója.

Miért vállalta a jelölést: Több évtizedes rendezői, zenepedagógiai és színészpedagógiai tapasztalatom alapján jól ismerem a színházakban és a felsőoktatásban uralkodó körülményeket, úgy vélem, hogy ezek ismeretében konstruktívan hozzá tudok járulni az MNT munkájához.

Mit tart a legnagyobb problémának: A teljes magyar közösség elszegényedése miatt a középosztály eltűnését, a fiatalok jövőképének hiányát és mindezek következményét, az elvándorlást.

Megoldások a problémára: A párbeszéd.


20. KÓKAI ZOLTÁN

Nyugdíjas

1954-ben született, Szabadkán él.

A szabadkai Nagyradanovác Helyi Közösség tanácselnöke.

 

 

 

Miért vállalta a jelölést: Szeretném, ha felállna egy minden magyart képviselő MNT, amely nem osztaná fel magyarságunkat jó és rossz magyarokra.

Mit tart a legnagyobb problémának: Az MNT közösségünkre nézve megosztó politikát folytat.

Megoldások a problémára: Az alkalmatlan, hiteltelen érdekpolitikusok leváltása.


21. HAJDÚ SÁRA

Egyetemista

1996-ban született, Kamancon él. Az Újvidéki Művészeti Akadémia hallgatója.

Aktív néptáncos volt, kórustag és színjátszó.

 

Miért vállalta a jelölést: Mindent ki kell próbálni.

Mit tart a legnagyobb problémának: A fiatalok és kevésbé fiatalok külföldre vándorlása munkavállalás céljából.

Megoldások a problémára: Rendszerbeli változtatásokra van szükség, többek között a létszámstop eltörlésére, emberhez méltó bérezésre, hogy a fiatalok itthon maradjanak, akik elmentek, hazajöjjenek.


22. TOMEK VIKTOR

Okleveles filozófus

1979-ben született. Szabadkán és Passailban (Ausztria) él. Jelenleg Ausztriában dolgozik hivatásos sofőrként.

Újságíróként és főszerkesztőként (Hét Nap) dolgozott. A nagyradanováci helyi közösség közgyűlésének elnöke volt.

 

Miért vállalta a jelölést: Mert változtatni kell a jelenlegi magyar érdekképviseleten.

Mit tart a legnagyobb problémának: A jelenlegi magyar érdekképviselet megalkuvó, a hatalomhoz simuló, nem a magyar emberek érdekei állnak az első helyen, hanem a pártérdekek.

Megoldások a problémára: Történelmi lehetőség előtt áll a vajdasági magyarság (Szerbia EU-s csatlakozása), de a jelenlegi magyar érdekképviselet aprópénzre váltja ezt a lehetőséget, és a megalkuvó politizálás helyett – Magyarország segítségével – maximálisan élni kellene a mostani potenciálokkal.


23. HALÁSZ MÓNIKA

Környezetvédelmi mérnök

1978-ban született, Magyarkanizsán él. Tanárként dolgozik a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumban. Magyarkanizsa Képviselő-testületének tagja, a Magyar Mozgalom tanácsnoka.

Az előző mandátumban tagja volt a magyarkanizsai önkormányzat községi tanácsának, a legutóbbi önkormányzati választáson pedig polgármesterjelölt volt.

Miért vállalta a jelölést: Hiszem, hogy nemzetünk megmaradása érdekében fontos az igazi magyar érdekképviselet.

Mit tart a legnagyobb problémának: A vajdasági magyar oktatás számos problémája közül szaktanárként a szakközépiskolák magyar nyelvű szakmai (és egyes közismereti) tankönyveinek hiányát emelném ki.

Megoldások a problémára: A szaktanárok csoportjának finanszírozása egy program keretében, ahol elvégzik a szerb nyelvű tankönyvek megfelelő színvonalú fordítását, illetve saját jegyzeteket készítenek a szakiskolák számára.


24. LÉGVÁRI ÁGOSTON

Fizikatanár

1964-ben született, Bácsföldváron él. Fizikatanár a Petőfi Sándor Általános Iskolában.

Különböző helyi és községi rendezvények szervezője, önkéntese.

 

 

Miért vállalta a jelölést: Unom már, hogy nemzeti színekbe öltözött senkik adják el apránként a jövőnket.

Mit tart a legnagyobb problémának: A beszéd és a tettek között tátongó űrt.

Megoldások a problémára: Felelősségteljes, szavatartó, szakmailag kompetens emberek foglalkozzanak a Magyar Nemzeti Tanács hatáskörébe tartozó négy legfontosabb, közösségmetartó területtel.


25. KEREKES SÁNDOR

Nyugalmazott művésztanár

1945-ben született, Szabadkán él. Nyugalmazott művésztanár.

Tagja volt az országos szakszervezet (Jugoszlávia) kulturális bizottságának, majd két megbízatásban elnöke; a Csurgói Ifjúsági Művésztelep alapító tagja, a Palicsi Művésztelep titkára, a szabadkai Kikelet Művésztelep mentora, vezetője, festőművész, író, poéta.

Miért vállalta a jelölést: Mert a magyar őseim tiszteletére, az eleink hagyatékának megtartására, ápolására esküdtem.

Mit tart a legnagyobb problémának: A vajdasági magyarság szétzúzását.

Megoldások a problémára: A rohamosan csökkenő vajdasági magyarok feltétel nélküli egyesítése, nemzeti kultúránk ápolása, továbbfejlesztése.


26. BURÁNY KATALIN

Muzeológus

1970-ben született, Zentán él. A Zentai Városi Múzeum muzeológusa.

 

 

 

 

Miért vállalta a jelölést: Az MNT által kínált lehetőségeken keresztül szeretnék tenni a magyar közösségért.

Mit tart a legnagyobb problémának: A dilettánsok vezető pozícióba kerülését.

Megoldások a problémára: A szakemberek megfelelő helyen történő, megfelelően honorált alkalmazása.


27. KAJÁRI FERENC

Agrármérnök

1954-ben született, Zentán él. A beodrai Mlekobel agrármérnöke.

Városi tisztségviselő volt, többek között a zentai önkormányzat tanácsnoka és a helyi közösség tanácsának tagja.

 

 

Miért vállalta a jelölést: A Magyar Mozgalom választási lehetőséget nyújt a vajdasági magyarságnak, melynek részese akarok lenni.

Mit tart a legnagyobb problémának: Az elvándorlást.

Megoldások a problémára: Családi vállalkozások fejlesztése és támogatása.


28. BENDE ILONA

Gyermekszakorvos
 

1967-ben született, Magyarkanizsán él. Gyermekorvosként dolgozik a zentai Dr. Gerő István Egészségügyi Központban.

 

Miért vállalta a jelölést: A vajdasági magyarság megmaradásának elősegítése céljából.

Mit tart a legnagyobb problémának: A fiatalság elvándorlását.

Megoldások a problémára: Szabadszellemű, alkotó, a különbözőségeket tiszteletben tartó, egzisztenciát biztosító, sokoldalú és sokarcú magyar közösség kialakítása.


29. SEBŐK FERENC

Nyugdíjas nevelőtanár

1953-ban született, Szabadkán él.

Korábban részt vett a helyi közösség munkájában, sporttevékenységek aktív szervezője is volt. A Hallássérültek Iskolaközpontjában töltött el több évtizedet és a fogyatékkal élő tanulók érdeképviseletében fejtett ki számos aktivitást.

Miért vállalta a jelölést: Azért, hogy a magyar érdekeknek legyen valós képviseletük.

Mit tart a legnagyobb problémának: Azt, hogy érdekeinket nem megfelelően képviselik. A döntések egyoldalúak, a haladók érdekeit, nem pedig a mi közösségünket szolgálják.


30. GARAI GERGELY

Egyetemista

1999-ben született, Szabadkán él. A szabadkai Egészségügyi Középiskola egészségügyi nővér-technikusi szakán végzett, jelenleg pedig a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karának hallgatója.

A Wave nevű együttes dobosa.

 

 

Miért vállalta a jelölést: Mert felelőséget érzek a kortársaim iránt.

Mit tart a legnagyobb problémának: A fiatalság közösségi életének ellehetetlenítését.

Megoldások a problémára: Több olyan magyar szórakozóhely, közösségi tér létrehozása, ahol mindenki véleménye számít, illetve a meglévőek fenntartása.


31. HÍRES EDE

Nyugdíjas

1957-ben született, Keviben él.

A községi nyugdíjas szervezetben tevékenykedik.

 

 

 

Miért vállalta a jelölést: Hiszek abban, hogy a demokráciában minden ember válaszhat és minden ember megválasztható.

Mit tart a legnagyobb problémának: A magyar nyelv hivatalos használatának visszaszorulását és a szólásszabadság jogának hiányát.

Megoldások a problémára: Visszaállítani Vajdaság autonómiáját.


32. SÖVÉNY FERENC

Vállalkozó

1985-ben született, Palicson él. Magánvállalkozást vezet.

Nélkülözhetetlennek tekinti közösségünkben a civil kezdeményezéseket, ezért szívesen önkéteskedik a közösségépítést célzó akciókban.

Miért vállalta a jelölést: Fontosnak tartom, hogy minden délvidéki magyar ember számára egy élhetőbb és otthonosabb közeget teremtsünk közös erővel.

Mit tart a legnagyobb problémának: A legnagyobb probléma a közösség felaprózódása, amit a jelenlegi délvidéki politikai elit ténykedése csak tovább súlyosbít!

Megoldások a problémára: A problémát csakis rendszerszintű átalakítással lehetne megoldani, a jelenlegi, VMSZ által irányított politikai struktúra teljes újragondolásával.


33.  MAGLAI ILDIKÓ

Fogszakorvos, magánvállalkozó

1966-ban született, Szabadkán él. Fogszakorvosként dolgozik, magánrendelést vezet.

 

 

 

 

 

Miért vállalta a jelölést: Tenni szeretne a magyar közösség megmaradásáért.

Mit tart a legnagyobb problémának: A nagyfokú elvándorlást.

Megoldások a problémára: Megélhetést biztosító munkahelyek teremtése.


34. MÁK JÁNOS

Testnevelő tanár

1958-ban született, Magyarkanizsán él. Testnevelő tanár, jelenleg kereskedőként dolgozik.

Korábban a Családi Kör napilap tördelője és grafikai előkészítője volt.

 

 

Miért vállalta a jelölést: Változtassunk!

Mit tart a legnagyobb problémának: Nincs sajtószabadság, a munkahelyek a pártkatonáknak vannak fenntartva, nincs semmilyen szakmai szempont.


35. SIMON ZSOLT

Okleveles közgazdász

1981-ben született, Bajmokon él. A Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalatban dolgozik.

Korábban a bajmoki helyi közösség elnöke volt.

 

Miért vállalta a jelölést: Tenni akarok a magyar közösségért.

Mit tart a legnagyobb problémának: Az elvándorlást.