Választási hírek

Tisztelt Tagtársunk

Az utóbbi néhány nap történései a Magyar Mozgalom köztársasági választási listája körül gondolom, nem hagyták érintetlenül Önt sem. Vélemények, érzések, állásfoglalások születtek. Biztatások és éles kritikák egyaránt elhangoztak. Mindezeket figyelembe véve érzem úgy, hogy be  kell számolnom arról az eseménysorról, amelybe a változtatás igényének való megfelelés szándéka sodort bennünket.

Miután az MM közgyűlése 2016. február 27-én két tartózkodás mellett, elsöprő többséggel döntött a választásokon való indulásról, nemcsak a tagságunk, hanem a teljes közvélemény is támogatott, bátorított bennünket, hogy tegyünk, küzdjünk egy tisztább, demokratikusabb, átláthatóbb közéletért. Nyerjük vissza ismét az önbecsülésünket, járhassunk ismét emelt fővel.

Az aláírásgyűjtésünk heroikus küzdelem volt, nemcsak közel száz tagunk, szimpatizánsunk, aktivistánk részéről, akik éjt nappallá téve dolgoztak közvetlenül az aláírások begyűjtésén, feldolgozásán, hanem azon személyek részéről is, akik merték vállalni a nevüket, hogy támogatnak bennünket. Annak ellenére is, hogy embereket figyeltek meg, listáztak, hívtak be beszélgetésre azzal kapcsolatban, hogy a munkahelyük biztonságával játszanak, vagy hogy veszélybe kerülhet a pályázatuk a Prosperitati Alapítványnál. Aki mert és tudott, aláírt, aki nem, azok közül is többen telefonáltak és támogatásukról biztosítottak bennünket, mert nem akarnak olyan világban élni, ahol a fenyegetettség az úr, ahol a megalázóan alacsony fizetésüket, egzisztenciájukat is párthűséghez, elvtelen megalkuvásokhoz kötik.

Elérkeztünk az első listánk leadásához Óbecsén, ahol a magyar mozgalom szókapcsolat miatt megtámadták a listánkat, és a közigazgatási bíróságon kellett bizonyítanunk az igazunkat. Ez az ügy nem csak az óbecsei indulásunkat veszélyeztette, hiszen a szókapcsolat miatt minden listánk érvénytelenné válhatott volna, az országostól az összes önkormányzatiig. Amikor a számunkra kedvező bírósági döntés megszületett, már egy hét lemaradásunk volt az aláírásgyűjtésben. Két hetünk maradt a leadási határidőig. Sok ezer, bennünk bízó magyar ember aláírása, támogatása, bizalma úszhatott volna el a hiányzó aláírások miatt. Ekkor fogadtuk el a felajánlott segítséget. Egy olyan felajánlást, amely nem ismeretlen politikai körökben, nem illegális. Senki nem sejtette/sejthette, hogy emögött hamisítás áll. Ennek ellenére jogosak az erkölcsi dilemmák, vajon helyes döntés volt-e ezt a felajánlást elfogadnunk.

Kedd délután, amikor a sajtóból megtudtuk, hogy a választási bizottság nem fogadta el a listánkat, éppen lakossági fórumra tartottam. Azóta is minden nap. A legtöbb helyen azt a kritikát hallottam, hogy túlságosan kesztyűs kézzel bánunk az ellenfelünkkel, a VMSZ-szel. Lássuk be, mondják, a politika piszkos játék, piszkosan kell játszani. Ha fröccsen a sár, az bemocskolja azt is, aki nem szeretné, erre fel kell készülni. Ugyanakkor azt is gondolom, sokan vannak olyanok, akikben megtört valami, akik úgy érzik, nem erre adtak felhatalmazást. Tiszta ügyért makulátlanul kell játszani, mert törékeny dolog a hit, a bizalom és a remény. Nehéz azt újraéleszteni, de könnyű lerombolni.

Hiszünk abban, hogy minden jogi eszközzel harcolnunk kell az igazunkért. Nem vagyunk hamisítók, nem tettünk semmi törvénybe ütközőt. Áldozatok sem szeretnénk lenni. A hamis listák ügyében nyomoz az ügyészség, és mi a végsőkig abban vagyunk érdekeltek, hogy kiderüljön, kik és milyen szándékkal hamisítottak ipari méretekben aláírásokat.

Ugyanakkor bocsánatot szeretnénk kérni mindenkitől, aki úgy érzi, elárultuk azt a hitet és bizalmat, amit belénk vetett. Ha még adódik lehetőség rá, adnak rá lehetőséget, megpróbáljuk azt visszaszerezni. Tenni érte, hogy elhiggyék, van közös jövőnk, ami nem a megfélemlítésről, kirekesztésről szól, ahol együtt és egymásért teszünk/tehetünk.

Joó Horti Lívia, társelnök

A Magyar Mozgalom Ideiglenes Ügyvivő Testületének nevében