Választási hírek

A Magyar Mozgalom számára nincs jó és rossz magyar

Amennyiben közösségi ügyekről beszélünk, mindenkivel meg kell próbálni szót érteni – emelte ki szombat este Zentán, a mozgalom képviselőjelöltjeinek bemutatkozásán elhangzott beszédében Korhecz Tamás, a Magyar Mozgalom társelnöke. Egyben megcáfolta azokat az állításokat,  miszerint a Magyar Mozgalom az előttünk álló választásokon a magyarok képviseletét szeretné gyengíteni – rámutatott, hogy amennyiben meg tudják szólítani azokat az embereket, akiket a VMSZ, illetve Pásztor István képtelen, vagy pedig azokat, akik csalódtak a Vajdasági Magyar Szövetségben, s annak az elnökében, akkor több magyar képviselő ül majd magyar színekben, akár a tartományi parlamentben akár a képviselő-testületekben. Korhecz elmondta azt is, hogy a vajdasági magyarság körében több tízezer olyan szavazópolgár van, aki ebben a pillanatban elégedetlen azzal, amit a Vajdasági Magyar Szövetség tesz a közéletért, s nem támogatja Pásztor Istvánt a választásokon

– Akkor tisztességes, s akkor van demokrácia, amikor ezeknek az elégedetlen embereknek is lehetőségük van egy hiteles, alternatív magyar opcióra szavazni – mutatott rá Korhecz, s kiemelte, hogy az MM és a VMDK listái ezt a lehetőséget biztosítják.

Korhecz a MM zentai képviselőinek a bemutatkozó estjén beszélt arról is, hogy a civil tömörülés miben is különbözik a többi, választásokon induló politikai szervezetnél, s rámutatott, hogy a mozgalomnak vannak ötletei, van bennük szellem, van bennük tenni akarás, van bennük szókimondás, s van bátorság. Márpedig közéletünkben nagyon hiányzik a szellemesség, nagyon hiányzik a pluralitás, a szókimondás, s nagyon hiányzik a tenni akarás, s véleménye szerint ezek a kampányrendezvények is jelzik, hogy közösségünkből nem veszett ki a tenni akarás, nem uralkodott el rajtunk a világvége hangulat, s vannak itt még emberek, akik mozognának, akik tennének, s akik változtatnának valamit. Korhecz ezt követően beszélt arról is, hogy az MM min változtatna, amennyiben a szavazópolgárok bizalmat adnának neki.  Ezek közül az egyik az országos, hatalmi kormánypárthoz való viszonyulás – emelte ki az MM társelnöke, s hozzátette, hogy a VMSZ-től eltérően a Magyar Mozgalom nem támogatja, s főleg nem támogatja  feltétel nélkül a Szerb Haladó Pártot. Nemcsak azért mert a SZHP jelenlegi vezetői, meghatározó politikusai valójában a kilencvenes években a legkeményebb magyarellenes és kisebbségellenes retorikának voltak a hordozói, hanem azért is, mert kontraproduktív lenne bármelyik országos szerb párthoz feltétel nélkül odasimulni, illetve ezeket támogatni - emelte ki Korhecz, s hozzátette azt is, hogy lehetséges, hogy lesznek majd olyan döntések, amelyek a vajdasági magyarság számára is elfogadhatóak, s ekkor melléjük lehet majd állni.

– Amennyiben Európa elfogadja a haladókat, mi sem dönthetünk minden pillanatban úgy, hogy csupán a múlt miatt mondunk nemet. De nem fogunk odasimulni az SZHP-hez, s ebben a tekintetben valóban markánsan különbözünk a VMSZ-től, akik azt vallják, hogy a haladók és a kormány nélkül nincs élet – jegyezte meg Korhecz, s hozzátette, hogy ezen túl is van élet. A VMSZ-hez képest az MM a közösségi ügyekhez is másképpen viszonyul – emelte ki a mozgalom társelnöke, s rámutatott, hogy a VMSZ az utóbbi két évben teljesen magáévá tette azt a nézetet, hogy aki nincs velük, az ellenük van., s nem ellenfélnek, egy más véleményen lévő vajdasági magyarnak, hanem ellenségnek tekinti a Pásztor Istvánt bíráló egyéneket. Ezzel szemben az MM számára nincs jó magyar és rossz magyar, a közösségi ügyeket illetőleg, mindenkivel meg kell próbálni szót érteni,

A konszenzusteremtés nagyon lényeges – emelte ki Korhecz, s hozzáfűzte, hogy ez fontos lesz a VMSZ-el is. Mert nem lehet mindenkit lesöpörni az asztalról, s nem lehet a pártlojalitás függvényében támogatásokat osztogatni. Ez elfogadhatatlan az MM számára – jegyezte meg Korhecz s kiemelte azt is, hogy össze kell fognunk ahhoz a többletteljesítményhez, amit kisebbségi sorsban biztosítanunk kell a megmaradásunkhoz.

Az MM a szakértelemhez a munkához és a teljesítményhez való viszonyulásban is markánsan eltér a VMSZ-től, ugyanis az MM szerint ebből a térségből nemcsak az alacsony bérek és a munkanélküliség miatt távoznak el csalódottan és teljesen kiégve Nyugatra az emberek, hanem azért is, mert csalódtak a rendszerváltásban, s elegük van a politikai elit hazugságaiból, illetve a mindent behálózó korrupcióból.

A Magyar Mozgalom nem fogadja el azt a rendszert, amelyben párt alapon történik a foglalkoztatás, amelyben a korrupció átsző mindent, s képtelen elfogadni azt a kontraszelekciót is, amely a szakemberek kiválogatásánál történik – emelte ki Korhecz. Hozzátette, nem állítják azt, hogy ezt a rendszert teljes egészében le tudják bontani, nincs hozzá elég erejük, de lehet az a gyutacs, amely az emberekben újra feléleszti a hitet, hogy tanulással, tudásszerzéssel, szorgalommal is lehet haladni. Ezt pedig a mozgalom választási listáin lévő új emberek is hitelessé tehetik, de azok a személyek is, akik ugyan korábban is betöltöttek valamilyen politikai szerepet, de semmilyen mocsok sem fűződik a nevükhöz – emelte ki Korhecz.

Az est folytatásában Csonka Áron, a VMDK elnöke is üdvözölte az egybegyűlteket, Zsoldos Ferenc, a községi választási lista vezetője pedig bemutatta a zentai képviselőjelölteket.

A szép számban összegyűlt közönség szívébe Pesitz Mónika és Mezei Zoltán, a Szabadkai Népszínház színművészei loptak derűt az est folyamán. Az Abszurdisztán című közéleti kabaréjukban ugyanis a vajdasági magyar politikai és közéleti berögződések elé állítottak görbe tükröt, amellyel a Magyar Mozgalom mindenképpen szembe kíván szegülni.