Ünnepi alakuló ülés

Alakuló – Várkonyi Zsolt beszéde

Jó napot/estét kívánok!

Hölgyeim és Uraim, Tisztelt  Alapítók,  Kedves Barátaim, Tisztelt jelenlévők!

Engedjék meg, hogy elmondjam, nagy öröm számomra, hogy itt, ebben a körben én is üdvözölhetem Önöket/Benneteket, ezen a felemelő napon, Szent István napján, amely Magyarország nemzeti ünnepe és egyben a vajdasági magyarság nemzeti ünnepe is, és mától ezzel egyetemben a Magyar Mozgalom megalakulásának a napja is. Engedjék meg, hogy idézzek pár sort a Magyar Mozgalom Hitvallásából:
a „Magyar Nemzeti Tanács,  (amely) a közösségi érdekek védelmének legfontosabb intézménye. Az MNT-ben a szakértelemnek és a jogszerű tevékenységnek kell érvényesülnie, amelynek munkájában folyamatosan törekedni kell a legszélesebb konszenzus kialakítására.”
 A Tanács alapvető céljai:  a jelenlegi és az előző összetételű nemzeti tanács alapszabálya szerint is:
a) Szerbiában élő magyar nemzeti közösség és a közösséget alkotó egyének önazonosságának megőrzése és erősítése a szülőföldjén,
b) A Szerbiában élő magyar nemzeti közösség teljes és valós egyenrangúságának, valamint esélyegyenlőségének a biztosítása a szülőföldjén,
c) A magyar önazonosság megőrzését és erősítését szolgáló oktatási, művelődési és tájékoztatási intézményrendszer fejlesztése, támogatása és bővítése,
d) A magyar nemzeti közösség békés együttélésének és megismerésének az elősegítése más nemzeti közösségekkel.
     Mindezen célok elérése érdekében, a nemzeti tanácsok tényleges hatáskörökkel való felruházását és a szerbiai jogrendszerbe való beépülését követően a Magyar Nemzeti Tanács  középtávú fejlesztési terveket, stratégiákat fogadott el (összes nyolcat), amelyek összefogják és a megvalósítás útjára viszik az oktatás, a tájékoztatás, a kultúra, a hivatalos nyelvhasználat, a népesedési kérdések, a felnőttképzés, a civil szféra és a tudomány ügyét, legalábbis kísérletet tesznek erre. Mindezt tette mindennapos törvényes hatásköreinek gyakorlása mellet.
     Az MNT szakpolitikát folytatott szakértőkkel, amelynek a bázisát a jól működő szakértelemmel bíró és arányos képviseletű bizottsági rendszer biztosított.
     Többek között kidolgozásra került a Magyar Nemzeti Tanács több modulból álló ösztöndíj programja amely mára már több mint 1400 hallgatónak nyújt nélkülözhetetlen segédeszközt tanulmányai folytatása során, létrejött az iskolabusz program amely a szórványterületeken megoldja a tanulók eljutását a megfelelő anyanyelvi intézménybe, nyelvőrség került felállításra ellenőrizendő a magyar nyelv hivatalos használatát, létrejöttek a civil-központok,  kiosztásra kerültek minden tanév elején a tanszercsomagok minden elsőbe induló kisdiák részére ezzel is levéve az anyagi terhek egy részét a szülők válláról, egyedülálló kezdeményezésként saját erőből létrejött a Várady ösztöndíj-hitel a mester és a doktor képzésben résztvevő hallgatók számára, kiadásra kerülhetett a Magyar-Szerb – Szerb-Magyar jogi és közigazgatási szótár, stb.  
     A Magyar Nemzeti Tanács törekvéseit az eredeti elképzelések szerint a közösség demokratikus eszközökkel történő integrálása, a nyitottság, a konszenzussal és szakértelemmel történő döntéshozatal kell, hogy jellemezze.

     Ezek a jellemzők azonban az utóbbi kilenc hónapban már háttérbeszorultak, elsikkadtak, és működésképtelenné váltak, és valami olyan bezárkózás tapasztalható, amely az elért eredmények leépüléséhez vezet, a továbbiak megszületésének pedig masszív gátját képezi. Mondom mindezt akkor, amikor magam is tagja vagyok az MNT-nek nyertes csapat tagjaként, de tevékenységünk és beadványaink alapján, többedmagammal, mint a legalattomosabb ellenség.

A Magyar Mozgalom nem tud azonosulni ezzel a leépüléssel, az elfogadott stratégiák sutba dobásával (pl. a Népesedési Akcióterv teljes negálásával - amikor a közösség népességének a csökkenése drasztikus méreteket ölt) nem tud azonosulni jogszerűtlen és szakmaiatlan döntések elfogadásának a garmadával, nem tud azonosulni a közösséggel való kommunikáció szinte teljes feladásával, a szakemberek kirekesztésével. A Magyar Mozgalom nem tud elfogadni semmilyen tényezőt amely az MNT mélyrepülését okozta és fenntartja. A Magyar Mozgalom az a mozgalom amely a szülőföldön való megmaradásunk érdekében jószándékúan szeretne cselekedni, tenni és jobbítani azon a sok verejtékkel kiharcolt, páratlan eszközön, amelyet Magyar Nemzeti Tanácsnak hívnak, miközben nem ellenség, nem a kákán is csomót kereső, és miközben az afrikai népzene sem a sajátja.   

Köszönöm a figyelmet