Sajtóvisszhang

Korhecz Tamás a VMSZ-es aláírásgyűjtésről

Korhecz Tamás közleményben kérte fel a Vajdasági Magyar Szövetséget, hogy hagyja abba az ellenségkeresést a párton és a magyarságon belül.

A Magyar Mozgalom kezdeményező bizottsága tagjaként aláírt levelében úgy fogalmaz: belefáradtak a magyar emberek a belső harcokba, a félelemkeltésbe, a kirekesztésbe és a mellőzésbe. Korhecz Tamás kiemeli: a civil mozgalom céljai és értékei napokon belül nyilvánosak lesznek, és emlékeztet arra, hogy nézeteit, álláspontjait a közállapotokról, a VMSZ-ben és az Magyar Nemzeti Tanácsban uralkodó helyzetről többször nyíltan megosztotta a sajtóban.

Közleményét annak kapcsán írta, hogy a VMSZ-tagok támogató aláírásokat gyűjtöttek a párt Elnökségéhez címzett levelükhöz, amelyben azt kérik, hogy lépjenek ki a VMSZ-ből azok, akik csatlakoztak a Magyar Mozgalomhoz, az Elnökség határolódjon el a rágalmaktól, amelyeket azok állítanak az MNT-ről és a VMSZ-ről, akik a VMSZ politikáját akarják kisajátítani, és ismertesse a mozgalom alapítóit mozgató okokat.

A közlemény:

Aláírásgyűjtés a kirekesztésért?

Nem kis meglepetéssel értesültem arról a petícióról, amelynek szövegét a VMSZ központi irodájában fogalmazták meg, és amelyben úgymond a tagság támogató aláírásokkal kéri a pártvezetést, védje meg a VMSZ-t a még meg sem alakult civil szervezettől (Magyar Mozgalom), Varga Lászlótól, tőlem és még néhány eltévelyedett VMSZ-es és MNT-s tisztségviselőtől, valamint szólítsa fel távozásra mindazokat, akik a civil szervezethez csatlakozánának. Csípkedem magamat, dörzsölöm a szememet, hátha nem jól olvasom a betűket, rosszul értelmezem a szavakat, vagy csak álhír, rémálom az egész, de nem, ott áll feketén-fehéren, hogy a Magyar Mozgalom civil szervezet egyetlen céllal alakul, jelesül, hogy rombolja a Vajdasági Magyar Szövetséget. A bolsevik kirakatperek vádiratait idéző, nehézkes nyelvezettel íródott körlevél minden kétséget kizáró bizonyosággal ujjal mutogat, megállapít, elmagyaráz, címkéz, rágalmaz, sőt olvas a gondolatainkban.

Tisztelettel megkérek minden buzgó lényeglátót a VMSZ pártszékházában, hagyják végre abba az ellenségkeresést a párton és a magyarságon belül egyaránt. Belefáradtak már a magyar emberek a belső harcokba, a félelemkeltésbe, a kirekesztésbe és a mellőzésbe. Civil mozgalmunk céljai és értékei napokon belül nyilvánosak lesznek. Ami pedig az én nézeteimet, álláspontjaimat, meglátásaimat illeti a közállapotainkról, a VMSZ-ben és az MNT-ben uralkodó helyzetről, azokat többször nyíltan megosztottam a sajtóban a széles nyilvánossággal.

Végezetül, de nem utolsó sorban remélem, az ügybuzgó terepi aktivisták kellő felkészítés után aláírásukért felkeresik nyugdíjas édesapámat és édesanyámat is, akik a VMSZ alapító tagjai voltak, de felkeresik húgomat, feleségemet és sógoraimat is, akik mind VMSZ tagok, és elmagyarázzák nekik, hogy én és civil társaim a VMSZ ellen tevékenykedünk, sőt a vajdasági magyarok ellen szervezkedünk.

Dr. Korhecz Tamás,
egyetemi tanár,
a Magyar Mozgalom kezdeményező bizottságának tagja
Palics, 2015. augusztus 12.