Sajtóvisszhang

Kakaskodás a tyúkólban

Egy párt és a tyúkól között az a különbség, hogy míg az előbbiben rend van, a tyúkólban fejetlenül futkosnak és piszkolnak. Aki nem hajlandó elfogadni ezt a rendet, annak olyan helyre kell menni, ahol úgy lehet viselkedni, mint egy tyúkólban. Ezt Pásztor István a VMSZ elnöke nyilatkozta a múlt héten a Vajdasági RTV-nek, mégpedig annak apropóján, hogy a szabadkai városi képviselő-testületben a VMSZ 16 tagú frakcióján belül megalakult a Magyar Mozgalom kilenctagú platformja. A pártelnök a témával kapcsolatban még elmondta, ha Maglai Jenő, Szabadka VMSZ-es polgármestere, aki egyben a MM-nak is alapítója, támogatja ezt a csoportot, akkor neki is mennie kell.

Kissé előreszaladtunk az eseményekkel, de mivel a VMSZ elnökének kommunikációja az elmúlt hetekben annyira rendhagyóvá vált, ez az idézet mindenképp idekívánkozott indításnak. Na de menjünk sorjában, hiszen az egész történet nem a platformosok fegyelmezésével indult, hanem valami egészen mással. A Magyar Szó november 6-7-i hétvégi számában jelent meg az Azonnal állítsák le a bontást! című közlemény, amelyet Bunford Tivadar a VMSZ szabadkai városi szervezetének elnöke írt alá. Ebben „a legsötétebb kommunista időket idéző” magatartásra utalnak és a bontás azonnali leállítását követelik. Arról van szó, hogy a Petőfi Sándor utcában, a gimnázium és a fogászati poliklinika közötti részen elkezdték lebontani a 19. században épült ún. Törley- és Buday-házakat. Másnap a párt városi elnöksége újabb közleményt adott ki, amelyben többek között azt indítványozzák, hogy a párt frakciója terjesszen be a városi parlament következő heti ülésére, sürgősségi eljárással egy napirendi pontot, amely kezdeményezné a „Szabadka történelmi városmagjának megsemmisítését eredményező folyamatok” leállítását.

Az olvasók nagy része minden bizonnyal nem látja át ezt az egész helyzetet, úgyhogy nézzük, röviden miről is van szó: Szabadkának van városrendezési terve, amely még 2005-ben készült el. Akkor is VMSZ-es polgármestere volt a városnak, a képviselő-testületben pedig ott ült a mostani közlemény aláírója is. Az a terv definiálja a városközpont határait és védetté nyilvánít összesen 725 parcellát, különböző szintű védettséggel. A két most bontandó épület esetében lefolytattak minden törvényes eljárást, a műemlékvédelmi intézet engedélyt adott a bontásra, a kivitelező kivásárolta a két épületben lévő 17 lakás tulajdonosát és minden a jogszabályok értelmében történt. A történet külön érdekessége, hogy pénteken este, amikor a VMSZ tiltakozni kezdett a bontás miatt, a két épület félig már le volt bontva. Vegyünk néhány tényt még a teljesség kedvéért: a kétezres évek elejétől mostanáig, egy rövid időszakot leszámítva a VMSZ a városi hatalom része volt, a 15 éves időszak jelentős részében a polgármester is ebből a pártból került ki. Ennek alapján egyértelmű, hogy a városvédés igazából csak ürügy volt valami máshoz.

Ezt követően a VMSZ be is adta indítványát, amely a csütörtöki képviselő-testületi ülésen napirendre is került. Már a két közlemény kiadását követően is voltak olyan vélemények, amelyek szerint a VMSZ példátlan módon saját polgármesterét akarja megbuktatni, de ezt igazából csak a pártelnök tyúkólas közleménye erősítette meg.

Ugyanis ezzel az akcióval párhuzamosan a szabadkai képviselő-testület 16 tagú frakciójának 9 képviselője jelezte, hogy a képviselői csoporton belül létrehozzák a Magyar Mozgalom platformot. A képviselő-testületi ülés folyamán a városháza folyosóján hallani lehetett, hogy igazából ettől többen vannak, akik ehhez a csoportosuláshoz csatlakoznának, de egyelőre még mérlegelnek, mert tartanak az ellenlépésektől.

Az pedig, hogy félelmük nem volt alaptalan, még aznap este megerősítette Pásztor István, a szöveg elején idézett nyilatkozatával. Noha hivatalosan sehol nem hangzott el, kész tényként kezelhető, hogy a „platformosok” ellen is fegyelmi eljárás indul, aminek a végén valószínűsíthetően kizárják őket a VMSZ-ből. És ahogyan azt a pártelnök jelezte, várhatóan hasonló sors vár Maglai Jenő polgármesterre is.

Az elmúlt tíz nap történései, a VMSZ vezetésének kommunikációja egyértelműen azt mutatja, hogy a pártelnök a válságot a kemény kéz politikájával próbálja megoldani. Aki ellent mond, aki különcködik, azt megfegyelmezik, esetleg ki is zárják a pártból. A válságra, a párton belüli elégedetlenségre és végül a Magyar Mozgalom megalakulására is a pártvezetés ilyen diktatórikus, ellentmondást nem tűrő lépései miatt került sor. Már csak ezért sem gondolom azt, hogy a probléma feloldását az eróziót megindító viselkedés folytatásával lehetne biztosítani.

Arról is érdemes beszélni, hogy Szabadkának Maglai Jenő személyében sikeres polgármestere van. Bunford Tivadar a Magyar Szónak szeptemberben ezt nyilatkozta: „Amióta újra VMSZ-es polgármestere van Szabadkának, aki jó gazda módjára irányítja a várost, a pénzek jó felhasználása jellemző, egységnyi pénzből több beruházás tud elkészülni és a pénzek rendeltetésszerű felhasználásának eredményei is látszanak.” Ehhez még hozzátehetjük, hogy a városban számos beruházás van folyamatban, új ipari park épül, folytatódik a színházépítés, aszfaltoznak, vízvezetéket fektetnek le és úgy általában látszik, hogy a város ügyei kézben vannak tartva. És akkor a történet nemzeti jelentőségéről nem is beszéltünk. Miután 2008-ban a VMSZ elveszítette a polgármesteri széket, komoly politikai erőfeszítések árán sikerült azt visszaszerezni 2013 végén, ami nem kis eredmény, ismerve a demográfiai tendenciákat.

Sajnos, nem az első eset lenne a vajdasági magyar közéletben, hogy politikai indíttatásból sikeres vezetőket váltanak le, de ha a VMSZ megteszi, hogy más pártokkal szövetkezve saját polgármesterét buktatja meg a vajdasági magyarság szellemi központjaként emlegetett Szabadkán és a pártvezetés egyfajta csődgondnokként belekezd a másként gondolkodók szisztematikus és immár tömeges méreteket öltő kizárásába a VMSZ-ből, ezzel önmagát fogja ellehetetleníteni.