Sajtóvisszhang

17 000 TÚLÓRÁT FIZETTEK KI A ZENTAI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALBAN

Végre választ kapott a zentai polgármester a 2012-ben megfogalmazott kérdésére...

Azok az önkormányzatok és közvállalatok, amelyek élén a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) tagjai vannak, 2016-ban törvényellenesen fizettek ki prémiumokat, ösztönző fizetéskiegészítéseket és túlórákat. Tették ezt annak ellenére, hogy Pásztor István, a VMSZ elnöke több mint három évvel korábban az ehhez hasonló visszaélések miatt kérte és hajtotta végre a topolyai önkormányzat élén a személycseréket – írja a Magločistač.

Az Állami Számvevőszék (DRI) jelentéséből kiderül, hogy a zentai Községi Közigazgatási Hivatalban dolgozók valami hihetetlen szorgalmas emberek lehetnek, ugyanis nem kevesebb mint 17 000 túlórát hoztak össze 2016-ban. Magyarkanizsán egyeseket 40 százalékos fizetésemeléssel ösztönöztek a jobb munkára, Topolyán pedig a Komgrad Közvállalat igazgatója az előírt fizetéséhez képest 40 százalékkal nagyobb bért fizetett ki saját magának.

2016-ban a zentai városvezetés élén Ceglédi Rudolf állt, aki 2012 óta tölti be a polgármesteri funkciót, Magyarkanizsán Bimbó Mihály és Fejsztámer Róbert irányította a községet, a topolyai Komgrad igazgatója pedig akkoriban Szombathy Zoltán volt, aki korábban a VMSZ helyi vezetőjekét is ténykedett.

Mint ismeretes, 2014 novemberében a Pištaljka kiderítette, hogy Topolyán a 11 legmagasabb pozíción levő tisztségviselő mintegy 2,5 millió dináros ösztönző fizetéskiegészítésekkel növelte a saját bérét. Amikor a közvélemény is értesült a visszaélésekről, Pásztor István azonnal lemondatta a VMSZ tagjait.

De akkor menjünk sorban, mi is történt 2016-ban.

ZENTA

A DRI a zentai önkormányzatban végzett ellenőrzése során megállapította, hogy a Községi Közigazgatási Hivatalban dolgozók (2016-ban osztályvezető: Pásztor Mária, helyettes: Sarnyai Rózsa Edit, 2016 végétől utóbbi lett az osztályvezető) 16 999 túlórát valósítottak meg: 68 személynek 6,3 millió dinár túlórapénzt fizettek ki, ami az egész évet figyelembe véve 10,1 százaléka a fizetések és juttatások összegének.

„A 68 személy közül, akiknek kifizették a túlórákat, 44 tisztviselő havonta több mint 32 órát teljesített az előírt óraszámon felül. Közülük 15 személy 2016 minden hónapjában 40 túlórát tüntetett fel a neve mellett, amit ki is fizettek nekik, annak ellenére, hogy ez szembemegy az állami intézmények esetében érvényes kollektív szerződésben foglaltakkal”.

Az Állami Számvevőszék jelentése azt is megállapítja, hogy az új munkahelyi besorolások után a zentai önkormányzatban 153 munkavállaló kapott meghatározatlan időre szóló szerződést, ami szembemegy az állami szférában dolgozók maximális létszámának meghatározására vonatkozó törvény 13. cikkelyével, illetve még néhány köztársasági és tartományi rendelkezéssel. A polgármester 2016-ban hat személlyel kötött szerződéseket, akiknek 1,8 millió dinárt fizetett ki. Az említett személyekkel összesen 25 szerződést írt alá, ebből 24-et öt személlyel, akik olyan munkafeladatokat végeztek el, amely a közigazgatási hivatal feladata lett volna.

Az egyik ilyen feladat az ingyenes jogsegélynyújtás, amelynek végzéséért a községi vagyonjogi ügyész, valamint a vagyonjogi ügyészség munkatársai a fizetésükön felül extra jövedelemre tettek szert. A DRI azt is beleírta a jelentésébe, hogy ez egy olyan eset, amikor komoly gondok is adódhatnak, hiszen megtörténhet, hogy a polgárok azért fordulnak jogi segítségért, mert elégedetlenek a község szerveivel, miközben a község érdekeit éppen a községi vagyonjogi ügyész képviseli.

MAGYARKANIZSA

Az Állami Számvevőszék 2016-ban a magyarkanizsai önkormányzat pénzügyeit is ellenőrizte, s megállapította, hogy egyes munkavállalók fizetését 42 százalékkal növelték, míg a választott személyek esetében az alapbérüket 24 százalékkal emelték meg különféle stimulációk és prémiumokra hivatkozva.

A pénzügyi, a költségvetési és a helyi adóadminisztrációs osztály által elkészített bértömeg alapján a DRI megállapította, hogy a 2016-os év folyamán 4,1 millió dinárral többet fizettek ki a költségvetésből a stimulációknak köszönhetően.

Hasonló a helyzet a magyarkanizsai közvállalat esetében is, amelynek az igazgatója a 2016-os év során minden hónapban meghozta azt a döntést, amelynek köszönhetően a munkavállalók 10 és 20 százalékkal nagyobb fizetést vihettek haza (összesen 580 ezer dinár).

A revizori jelentés azt is tartalmazza, hogy Magyarkanizsán 2017 májusától kezdve megszűnt a munkavállalók stimulálása.

TOPOLYA

Az Állami Számvevőszék tavaly a topolyai Komgrad Közvállalatot is átvilágította. Az átvilágítás során kiderült, hogy a cég az igazgatónak, Szombathy Zoltánnak 676 ezer dinárt fizetett ki megnövelt fizetés címszó alatt. Ennek az összegnek a 30 százalékát az igazgató a vállalat irányításáért, míg 10 százalékát az elvégezendő feladatok koordinálásért kapta – noha mindkét feladat az igazgató munkaköri leírásában is megtalálható. Tavaly október óta a Komgradot már nem Szombathy irányítja, mivel helyére Domány Dudás Diana került.

Lemond-e Ceglédi Rudolf?

A kérdést azért kell feltenni, mert amikor 2012-ben a Vajdasági Magyar Szövetség színeiben a polgármesteri pozícióért kampányolt, Ceglédi a következőket nyilatkozta a Magyar Szónak:

„Kihívás számomra a polgármesterség, hiszen anyagilag biztosan rosszabbul járok, ha megválasztanak. A korábbi vállalatomban igazgatóként elértem a maximumot, úgy érzem, a jelenlegiben is. Talán a „német” tapasztalat miatt tartom hihetetlennek, hogy az önkormányzatban például létezik túlóra, ezt biztosan eltörölném.”

Ehhez képest az általa vezetett önkormányzatban 2016-ban 16 999 túlórát valósítottak meg a közigazgatási hivatal munkásai…