Kisvárosi karcolatok

Sándor József: Tessék lemondani!

Október 13-án, pénteken tartották a zentai kkt sorrendben 26. ülését, 6 napirendi ponttal. A babonásak joggal aggodalmaskodtak: péntek, 13.? Ebből baj lehet. Lett is. Ismét egy parázs vitákkal, feszültségekkel, figyelmeztetésekkel és megszakításokkal tűzdelt délelőttje lett a képviselőknek.

Pedig jól indult, a hatalmi többség, demokráciát gyakorolva, másfél év után először javasolt ellenzéki képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, személyemben. De, hogy az álom csak álom maradjon – mármint álom a demokráciáról –,  arról sürgősen gondoskodtak. Már az első napirendi pontnál. A korrupcióellenes stratégia elfogadása minden községnek kötelessége, ugyanis ezen lépés nélkül az EU nem hajlandó megnyitni a csatlakozási tárgyalások 23. fejezetét. Izgalmas kérdés, izgalmas naprendi pont. Az ellenzéki képviselők egymás után kértek szót, ki az értelmetlen magyar fordítást kérte számon. Joggal, mint utóbb kiderült, hisz már ülés közben el is fogadták a javasolt korrekciókat –, ki az aránytalanul és indokolatlanul hosszú végrehajtási határidőkre adott be függeléket – sikerrel, mert az előterjesztő szinte mindegyiket elfogadta –, voltak, akik arról vitáztak, támogatva ugyan az akciótervet, hogy hiába a jó terv, ha nem tartjuk be azt, rámutatva, hogy Szerbiában kitűnő törvények és jogvédelmi rendszerek vannak érvényben. Ugyanakkor a jogvédőket gátoljuk, néha büntetjük is, a törvényeket pedig kijátsszuk, nem alkalmazzuk, illetve, ami még nagyobb tragédia, szelektíven alkalmazzuk. Van, akire érvényes, van, akire nem. És bizony be is igazolódott a nap folyamán, amit szabad a hatalmi koalíció tagjainak, azt nem szabad az ellenzékieknek…

Rácz Szabó László képviselőre többször is rászóltak, hogy nem a témáról beszél – miközben arról beszélt – és gyorsan be is gyűjtött 2 figyelmeztetést. Jómagam egy friss példát hoztam fel a jó törvények be nem tartásáról, mégpedig a kevi helyi közösségi választásokon történt esemény kapcsán, ahol Szűgyi Imre községi képviselő úgy jelöltette magát, hogy tudta, a Korrupcióellenes Ügynökség 014-011-00-0189/17-11-es számú véleménye alapján ugyan joga van indulni, de nem lehet egyszerre képviselő is, és a HK tanácsának a tagja is, mert az összeférhetetlen…

Tehát várjuk hogy valamelyik pozíciójáról lemondjon. Aláhúztam azt is, hogy a 29 községi képviselőből ő az egyetlen, aki figyelmen kívül hagyta az ügynökség döntését. Az elnök asszony ekkor reagált, hogy nem a témáról beszélek. A téma a korrupcióellenes stratégia…  Miközben én  a Korrupcióellenes Ügynökség papírját lobogtatom.… Nem ez a téma??? Amikor aztán Rácz Szabó László megkapta a harmadik fgyelmeztetését, kitört a fesztivál. Valóban oda nem illő szavak hangzottak el, valóban keményen, és nem képviselőhöz méltóan. Az ülést félbeszakították, eldöntendő, hogy Rácz Szabót eltávolítsák-e az ülésről, vagy sem. Az elnök asszony végül távozott (indokoltan), a képviselő maradt... Az ülést ezután a kkt alelnöke, Pataki Tibor vezette, és bizony látszott, hogy nem szokott hozzá még ehhez a munkához, több hibát is vétett, persze, nem tragikusat.

A stratégiai akcióterv végül kipipálva, akárcsak az Elgas Közvállalat pénzügyi tervének módosítása is. A 3. és 4. napirendi pont az Elgas eddigi igazgatója mandátumának lejárta, illetve az új igazgató kinevezése volt. A régi igazgatónak megköszöntük az eddigi munkáját, az újnak, Novák Lászlónak pedig sok sikert, türelmet és kitartást kívántunk. Az 5. és 6. napirendi pont alatt tudomásul vettük, hogy lejárt Bodó Józsefmandátuma a Kommunális Közvállalat élén, majd újra kineveztük 4 évre.

Az ülés befejezése előtt a képviselői kérdésekre került sor, ám gyorsan kiderült, hogy nincs meg a kvórum, azaz nincs elég képviselő a teremben, ezért az ülés megszakadt, de a hatalmi többség gyorsan reagált, így lehetett folytatni a munkát. Két kérdést tettem fel. Az egyik a Kossuth Lajos utca déli szakaszának áldatlan állapotára vonatkozott, mely ügyben Szalma Elvira polgártársunk már 10 éve sikertelenül levelez az illetékesekkel.

Hol a helyi közösséghez irányítják, hol azt mondják, nincs rá pénz, hol figyelembe sem veszik... Annyi mindenre jut pénz, de közben nem tudunk rendbe tenni egy járdát, nem tudjuk megoldani a közvilágítást?  Már több mint 10 éve? Hát nem szégyelljük magunkat?

A második kérdésem Szűgyi Imre képviselőhöz szólt. Mint már említettem, 28 képviselő betartotta a szabályokat a választásokon, ő nem. Mikor adja vissza a mandátumát?

Persze, a képviselő úr jelen volt ugyan, de nem válaszolt. Viszont egy nappal később boldogan fényképezkedett a kevi helyi közösség épülete előtt, mint az újonnan megválasztott tanács tagja. Képviselő úr, tessék lemondani, hisz Ön is megszavazta a korrupcióellenes akciótervet!