Kisvárosi karcolatok

Sándor József: Jó napot, önök beszélni magyar?

Csak az ellenzék támogatta a szabálysértési bírságok minimalizálását

Két hónapos szünet után hívták össze a zentai képviselő testület sorrendben 15-ik ülését, ezúttal rendes eljárásban, 35 napirendi ponttal. Hogy mégsem lett egészen „rendes” az   eljárás, arról az ellenzék gondoskodott -- a hatalmi koalíció nagybani hozzájárulásával.

Kezdődött mindez a Rácz Szabó László által ismételten benyújtott kezdeményezéssel, mely szerint a nemrégen megalakitott SZERB művelődési központ létrejötte után rendjén lenne megalakítani a MAGYAR művelődési központot is. Nos, ezt a hatalmi többség (VMSZ, SZHP) újfent elvetette. Ekkor ügyrendben kértem szót -- nem kaptam, nem tudni, miért.

Már csak a napirend megszavazása után adta meg az elnökasszony a lehetőséget, hogy beszéljek, és ekkor végre elmondhattam, hogy a két, sporttal kapcsolatos napirendi ponttal gond van, vissza kellene vonni és átdolgozásra visszaküldeni, de közölte hogy már késő, a napirendet megszavazták... A rendes napirendi pontok is csak némi pengeváltás után kerülhettek sorba. Az első pont még simán átment, megalakult egy bizottság, amely Zenta község új alapszabályzatát lesz hivatott kidolgozni. Ezután jöttek a gondok. A második napirendi pont, amely egyébként normális körülmények között simán átment volna, nos… lekerült a napirendről, mégpedig azért, mert a Vagyonjogi Ügyészség által beadott dokumentumot indoklás, azaz magyarázat nélkül terjesztették a képviselők elé, és amikor az ellenzék kérte, hogy  legalább a beterjesztő, azaz a városi tanács illetékese adjon szóbeli indoklást – akkor nem volt, aki ezt megtette volna! SENKI sem állt ki, holott két hónapjuk volt felkészülni a témára…

Aztán jött a 3. és 4. napirendi pont, a sportfejlesztési program és a sportszervezetek finanszírozásáról szóló rendelet. A beterjesztő (Popov Danilo) elmondta, hogy a stratégiát december 31-ig kellett volna elfogadni, de nem készült el időben, ezért haladékot kaptak február 28-ig, hogy kidolgozzák.

Ekkor kezdődött el az ellenzéki pergőtűz (MM, DP, MPSZ), és egyben nyert értelmet az is, hogy miért javasoltam e két napirend levételét. Zentán ugyanis mindent két nyelven, magyarul és szerbül kell elfogadni, illetve megjelentetni a Hivatalos Lapban, méghozzá úgy, hogy a két szövegnek tartalmilag fednie kell egymást. A képviselők előtt viszont ott volt egy nyelvileg jól megírt szerb program, illetve egy magyar fordítás, amit mi, magyarok sem megérteni, sem értelmezni nem tudtunk. Egy teljes egészében érthetetlen szöveg, ami nem csak a magyar nyelvet csúfolja meg, hanem, amennyiben elfogadásra kerül ebben a formájában, akkor egyben törvénytelen is lenne, hiszen tartalmilag nem egyezik a szerb eredetivel, ami akár visszaélésekre is alkalmat adhat. Heves szócsata, egy hosszabb szünet, és Danilo Popov ismételt, kissé fenyegető hangú újbóli felszólalása után a képviselő testület mindkét pontot levette a napirendről. HIÁBA VOLT KÉT HÓNAPJUK, HIÁBA VOLT SÜRGŐS A DÖNTÉS, gyalázatos, rosszul előkészített anyag került a képviselők elé, egyre kifejezettebb hatalmi gőggel tálalva...

Az 5-től 14-ig terjedő napirendi pontokat összevont vita előzte meg, mert mind hasonló témájú volt: községi rendelkezések, kihágási rendelkezések összehangolása a köztársasági törvénnyel. Vitathatatlan, hogy a beterjesztett javaslatok enyhébb büntetéseket helyeztek kilátásba a különböző szabálysértések esetében, de nekünk az volt a véleményünk, hogy így is nagyok lesznek a bírságok, és mivel itt a lehetőség a kezünkben, határozzuk meg mindegyik esetben a törvényben megengedett minimális összeget. Ezt a javaslatot az MM nevében Zsoldos Ferenc terjesztette elő, hivatkozva az alacsony bérekre, a munkanélküliségre, az egyébként is hatalmas terhekre.... A hatalmi koalíció hozta a formáját: nem támogatták a polgárok szempontjából sokkal kedvezőbb és reálisabb javaslatot. Talán már mondani sem kell, hogy a javaslatra csak az ellenzéki képviselők szavaztak

A továbbiakban a képviselő testület elfogadott néhány jelentést, egy városrendezési terv kidolgozásáról szóló döntést, végül pedig a  politikai sakkjátszma elengedhetetlen kelléke, a leváltások és kinevezések majd egy tucatja zárta az ülést.