Kisvárosi karcolatok

Kókai Péter: Kedves zentai! Semmi köze hozzá!

Kedves zentai választópolgárok!

Önök talán mindeddig abban a balga tévhitben éltek, hogy joguk van tudni, hogy az önök által megválasztott képviselők mit csinálnak, hogy dolgoznak. Hogy jogukban áll látni és hallani, miről is döntenek, hogyan is érvelnek ott, a zentai városháza nagytermében, amikor összeül a képviselő testület. Hogy mivel az önök bizalmának és szavazatainak köszönhetően ülnek ott, ahol, és csinálnak azt, amit, cserébe talán annyi jár, hogy minderről tudomást is szerezzenek. Hogy mindez talán valamiféle demokrácia valamiféle alapkövének számít.

Tévedés, kérem, súlyos tévedés. Önöknek ehhez semmi köze!

A VMSZ és a haladók alkotta hatalmi többség nem késlekedett érvényt szerezni a legutóbbi kkt ülésen (szintén az ő többségi szavazataik által szentesített) homályos határozatának. Valóban homályos, mert az akkor elfogadott ügyrend 164. szakasza így fogalmaz: „A tömegtájékoztatási eszközök közvetíthetik a képviselő-testület ülésének folyamatát, ha erre szükség mutatkozik.” Így. Hogy mikor mutatkozik rá szükség, és hogy ki dönti el, hogy ez a szükség „megmutatkozott-e”, vagy sem, már akkor sem derült ki, többszöri rákérdezés után sem.

De már az azt követő első, azaz az április 27-én megtartott 31. ülésről kiderült, hogy nincs ilyen szükség. Kamerák sehol, közvetítés nincs.

Kedves zentai választópolgárok!

Önökben talán most felmerül (és önök talán úgy vélik: jogosan!) a kérdés, hogy miért nincs szükség a zentai képviselők ülésének közvetítésére.

Nos, ehhez sincs semmi közük!

Akadt az ülésen ugyanis olyan képviselő (Zsoldos Ferenc, a Magyar Mozgalom frakcióvezetője), aki pontosan ezt a kérdést tette fel Balo Tatjanának, a képviselő testület elnökasszonyának, aki ebben a kérdésben jogosult döntést hozni.

Az elnök asszony válaszából kiderült, hogy… Nem derült ki semmi. Mivelhogy nem is válaszolt a kérdésre. Nem tartotta szükségesnek. Azt mondta a képviselőnek, tegye fel a kérdését az ülés végén, majd legközelebb megválaszolja.

Kedves, a VMSZ-re és a Szerb Haladó Pártra szavazó zentai választópolgárok!

Önök talán most azt gondolják (remélik, hiszik stb.), hogy önök talán mégis valamivel kiváltságosabb, kedvezőbb helyzetben vannak, hisz mégiscsak az önök szavazatainak köszönhetően kerültek hatalomra Zentán azok, akik hatalomra kerültek, és az önök bizalmának köszönhetően hozhatják meg azokat a döntéseket, amelyeket meghoznak. Hogyha mások nem is, önök azért csak megtudhatják valahogy, mit csinálnak az önök által megválasztott képviselők.

Sajnálattal kell közölnöm, hogy önök is tévedésben éltek és élnek. Önöknek sincs semmi köze hozzá!

A tévékészülékre ugyanis nincs rászerelve olyan szenzor, amelyik azt érzékelné, hogy ki melyik pártra szavazott. De hiába is lenne, ugyanis már eleve nincs közvetítés! Nincs kivétel, senkinek semmi köze hozzá, hogy mi történik a városházán!

Kedves zentai választópolgárok!

Ha mindezen túl esetleg még azt is gondolnák, hogy önöknek joguk van tudni, hogy a közpénzt (az adófizetők pénzét, az önök pénzét stb.) hogyan és mire költik Zentán, nos, akkor ebben a tekintetben is súlyos tévedésben élnek.

Ahhoz sincs semmi közük!

Ez már az én képviselői kérdéseimre adott (írásos!) válaszokból derült ki, amelyek az elhíresült túlórapénz elköltésének részleteire vonatkoztak. Érdemes a kérdéseket és az azokra adott válaszokat szó szerint idézni.

Kérdés: Az Állami Számvevőszék jelentésének közzététele óta fizettek-e ki túlórát és mennyit? Válasz: A Közigazgatási Hivatal ebben a kérdésben csak és kizárólag az ellenőrzésre jogosult szerveknek tartozik bármilyen elszámolással.

Kérdés: Leellenőrizte-e bárki az önkormányzat munkatársai közül, hogy a 16.999 túlórából mennyit regisztrált az elektronikus beléptető rendszer? Válasz: A válasz a 4. kérdésben megtalálható.

Kérdés: Az a 15 személy, akiknek a kollektív szerződésben foglaltak ellenére 12 hónapon keresztül az engedélyezett 32 túlóra helyett 40 túlórát fizettek ki, visszafizeti-e a különbséget? Válasz: Az Állami Számvevőszék megállapításának megfelelően jár el a Közigazgatási Hivatal a feltett kérdésben.

Kérdés: 2017-ben mennyi túlórát fizetett ki az önkormányzat a Közigazgatási Hivatal dolgozóinak? Válasz: Elszámolással csak az ellenőrző szerveknek tartozik a Közigazgatási Hivatal.

Kérdés: Voltak-e olyan dolgozók, akik 2017-ben is havi 40 túlórát teljesítettek, és ezért megkapták a megfelelő összeget? Válasz: A Közigazgatási Hivatal ebben a kérdésben csak és kizárólag az ellenőrzésre jogosult szerveknek tartozik bármilyen elszámolással.

Világos, ugye? „Csak és kizárólag...” Senki másnak, képviselőnek, nyilvánosságnak, szavazópolgárnak, önöknek ehhez semmi köze!

Kedves zentai választópolgárok!

Fontos ismeretek birtokába juthattunk ezen az április 27-i ülésen, amelyeket szeretnék a végén összegezni.

Önök ne kérdezzenek semmit. Ne kíváncsiskodjanak és ne akadékoskodjanak. Semmi közük hozzá, hogy mi történik a városházán és a képviselő testületi üléseken! Ne zavarják meg ostoba kérdéseikkel a képviselő hölgyek és urak fontos (és titkos) munkáját! Fogják be a szemüket, a fülüket, és lehetőleg a szájukat is! Önökre négy évente csak egyszer van szükség, akkor majd szólnak az illetékesek, hogy el kell menni szavazni, és hogy kire. A közbeeső időszakban pedig lehetőleg maradjanak csendben.