Hírfolyam

A város neve magyar nyelven: SZABADKA

BOGDAN LABAN úrnak,

 Szabadka város polgármesterének

és

BUNFORD TIVADAR úrnak,

a Városi Képviselő-testület elnökének

 

Szabadka

Tisztelt Polgármester úr,

tisztelt Elnök úr!

A közvéleményben elterjedt az a hír, hogy a Szabadka és Palics közötti úton valaki lecserélte az eddigi helységnév-táblákat, és hogy a helyükre olyan táblákat helyeztek ki, amelyeken csak a „Суботица” - „Subotica” és a „Палић” - „Palić” kifejezések láthatóak - az ott eddig szereplő „Szabadka” és a „Palics” kifejezés pedig nem.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a táblákat nem Önök cserélték le. Azt is tudjuk, hogy a táblákra nem Önök festették fel az említett két kifejezést, mi több, nem is Önök rendelték meg ezen táblák legyártását. Viszont azzal is tisztában vagyunk (és erre szeretnénk Önöket is emlékeztetni), hogy a város működtetéséért Önök viselnek minden felelősséget, ezek között a politikait is.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy Szabadka város Alapszabályának 3. szakasza arról rendelkezik, hogy a város neve magyar nyelven SZABADKA. Az alapszabály 2. szakaszában meghatározásra kerültek a települések nevei is magyar nyelven, így a másik említett település neve magyarul PALICS.

Emlékeztetnünk kell Önöket arra is, hogy A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény 11. szakaszának 6. bekezdése értelmében, azokon a területeken, ahol egy kisebbségi közösség tagjainak aránya eléri a 15 %-ot, és így annak a közösségnek a nyelve az adott helyi önkormányzatban hivatalos használatban van, a helyi önkormányzat, a települések, terek, utcák neveit, valamint az egyéb földrajzi neveket az adott kisebbség nyelvén, annak hagyománya és helyesírása szerint is ki kell írni.

A törvények és a városi alapszabály betartásáért és betarttatásáért, tisztelt Polgármester úr és tisztelt Elnök úr, Önök felelnek. Ennek következtében magyarázatot várunk el Önöktől arra, hogy

- mi indokolta a helységnév táblák cseréjét,

- hogyan történt meg ez a csere úgy, hogy a települések magyar nevei eltűntek róluk,

- személy szerint ki a felelős azért, hogy a helységnév táblák hibás szöveggel kerültek megrendelésre, kivitelezésre és felhelyezésre,

- milyen szankcióban részesül a felelős személy?

Kihasználjuk az alkalmat arra is, hogy felhívjuk figyelmüket arra, hogy a város területén található utakon - az autópálya csomópontoktól a legalacsonyabb rendű közutakig - számos helyen van példa arra, hogy az útjelző táblákon nem a városi alapszabály rendelkezéseinek megfelelően szerepelnek a helységnevek. Mivel Önök egy többnemzetiségű, és ennek következtében többnyelvű város elsőszámú vezetői, felszólítjuk, intézkedjenek annak érdekében, hogy a kisebbségi közösségek nyelvi jogai ebben a tekintetben maradéktalanul érvényesüljenek.

Válaszukat várva maradunk tisztelettel,

Szabadka, 2018.08.27.

A Magyar Mozgalom

         Elnöksége