Hírfolyam

A Magyar Mozgalom közleménye dr. Korhecz Tamás alkotmánybíróvá való jelölése kapcsán

A Magyar Mozgalom Ügyvivő Testülete december 8-án tartotta meg rendkívüli ülését, amelyen megtárgyalta egyik társelnökének, dr. Korhecz Tamásnak az alkotmánybírói tisztségre való jelölését, és az annak nyilvánosságra kerülése után előállt helyzetet.

A Magyar Mozgalom civil szervezet, amely politikai célokat is felvállalt, ezért indult a választásokon. Alig valamivel több, mint egy éves múlttal rendelkezik, tehát még a civil szervezetek sorában is a fiatalok közé tartozik. Minden bizonnyal példa nélküli eset, hogy egy ilyen szerény múltú, országos szinten jelentős politikai befolyással nem rendelkező szervezet soraiból kerülhessen ki az adott ország egyik legmagasabb rangú közjogi méltósága. Ilyen értelemben tehát akár úgy is tekinthetjük, már eddigi munkánk is visszaigazolást kapott.

A Magyar Mozgalom által felvállalt értékrendben azonban nem a pozíció, annak nagysága és fontossága áll az első helyen. Hisszük, hogy vannak ennél fontosabb dolgok is, amelyeket megalakulásunk első pillanatától kezdve igyekszünk hirdetni és meghonosítani. Ilyen értéknek tartjuk az egymásba vetett bizalmat és az egymással való párbeszédet. Párbeszédet mindenek előtt olyan témákban, amelyekben a most dr. Korhecz Tamást felkérők álságosan beszélnek az erők egyesítéséről - holott valós céljuk az erők szétmorzsolása. Párbeszédet, ami nem csak Mozgalmunk vezérelve, hanem olyan alapvetésünk, ami közösségi dolgaink, vállalásaink esetén nélkülözhetetlen. Ezért állunk értetlenül az előtt a számunkra megmagyarázhatatlan tény előtt, hogy dr. Korhecz Tamás, miközben megfontolta,  majd el is fogadta a VMSZ által felkínált alkotmánybírói lehetőséget, ezt  a mozgalom tagjaival nem közölte, azokat nem tájékoztatta. Ezzel sajnos esélyt sem adva a párbeszédre, a pró és kontra érvek végiggondolására, az együttgondolkodásra. A jelölést elfogadva kész tények elé állított mindannyiunkat. A Mozgalom vezetőségét, tagjait, szimpatizánsait és szavazóit.  Ezt a viszonyulást inkorrektnek tartjuk.

Mindezek miatt a Magyar Mozgalom Ügyvivő Testülete Egyhangúlag a következő határozatokat fogadta el:

1. Azt javasoljuk dr. Korhecz Tamásnak, vonja vissza az alkotmánybírói tisztségre való jelölését, mert csak így őrizheti meg személyes integritását és a Magyar Mozgalom tekintélyét.

2. Felszólítjuk, hogy mondjon le a Magyar Mozgalomban betöltött, és a Magyar Mozgalomhoz köthető valamennyi tisztségéről.

Egyben leszögezzük, hogy a VMSZ ezzel kapcsolatos kommunikációját és nyilatkozatait mélységesen álszentnek, álnoknak és populistának tartjuk. Olyannak, ahogyan azt egyik alapító tagunk megfogalmazta szerzői írásában:  „Nem kell az a politika, amely az ellenfeleit nem meggyőzni, hanem eltiporni akarja. Nem kell, még akkor sem, ha ellenfelei közül is  ‘kiemeli politikai meggyőződésüktől függetlenül a szakmailag arra érdemeseket‘. Egyet.  És a többit?”

Szabadkán, 2016. december 8-án