Akcióban a VMSZ inkvizíciós testülete

Hétfőre és keddre nemcsak párttagokat, de támogató tagokat is a fegyelmi bizottság elé idéztek

Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke fegyelmi eljárást indítványozott hétfőn a VMSZ elnökségénél azok a párttagok ellen, akik a Magyar Mozgalom alapítói, illetve aktív tagjai. A párttestületek nem tétlenkednek, a Fegyelmi Bizottság idézései a csütörtöki nap folyamán már meg is érkeztek az érintett „vétkesekhez”, akiket hétfőre és keddre idéztek a testület elé. Az idézésekből kiderül, hogy minden „vádlottnak” öt perce lesz védekezni. Pásztor bejelentése értelmében valószínűleg annyit várnak el az emberektől, hogy arról nyilatkozzanak, kilépnek-e a Magyar Mozgalomból. Ha nem, akkor a pártból zárják ki őket. Az öttagú Fegyelmi Bizottság tagjai, akinek ezt a boszorkányüldözést le kell folytatniuk, a következők: Ótott Róbert elnök, Sárközi István alelnök, dr. Ferenc Nándor, Námesztovszki Tünde és Bájity Borisz tagok.

Ők hoznak majd döntést arról, hogy ki kell-e zárni a VMSZ-ből azokat az embereket, akik egy civil szervezetnek is tagjai. Az indoklás szerint az eljárás alapja az, hogy „a Magyar Mozgalom egyik társelnöke folyó év január 15-én bejelentette, hogy a Magyar Mozgalom indul a soron következő választásokon”.

Ehhez tegyük hozzá: dr. Korhecz Tamás nem azt mondta, hogy a MM indulni fog a választásokon, csak, hogy megfontolja a kérdést, amiről a szervezet Közgyűlése hozza majd meg a végleges döntést, ahogyan az demokratikus szervezeteknél szokás. Tehát a VMSZ Fegyelmi Bizottsága egy félreértelmezett sajtónyilatkozat alapján szándékozik meghurcolni mintegy száz embert.

Ráadásul, a helyzet abszurditását növeli az is, hogy csütörtökön olyan emberek is idézést kaptak a Fegyelmi Bizottságtól, akik nem is aktív párttagok, csupán a párt támogató tagjai.

A PÁRT ALAPDOKUMENTUMAI SZERINT TÁMOGATÓ TAG ELLEN NEM FOLYHAT FEGYELMI ELJÁRÁS.

A VMSZ Alapszabálya 9. szakaszának 1. bekezdése így szól: a VMSZ tagsága: tagokból és támogató tagokból áll. Az Alapszabály 14. szakaszának 1. bekezdése értelmében a TAG kötelezettsége: tiszteletben tartani a VMSZ Alapszabályának és Programjának, továbbá egyéb szabályzatainak a rendelkezéseit, valamint a Közgyűlés, a Tanács, az Elnökség, és azon helyi-, községi-, városi- és körzeti szervezetek határozatait, amelyekhez a TAG tartozik. Az Alapszabály 14. szakaszának 2. bekezdése értelmében a TÁMOGATÓ TAG kötelezettsége: a VMSZ Programjának és kezdeményezéseinek támogatása és részt venni a párt által szervezett rendezvényeken, megmozdulásokon. A Fegyelmi szabályzat 1. szakasza pedig így rendelkezik: Jelen szabályzat azon fegyelmi vétségeket szabályozza, amelyek miatt a Vajdasági Magyar Szövetség TAGJA ellen fegyelmi eljárás indítható, tovább a fegyelmi eljárás eljárási szabályait.

Ezek után jogosan merül fel a kérdés, milyen szankciók várnak a támogató tagokra? Írásban tiltják majd meg nekik, hogy ezentúl támogatni merészeljék a VMSZ-t?